— Vi har vært i møte med Statsbygg om planene, og det som ble fremlagt var veldig alvorlig, sier byrådsleder Monica Mæland.

Statsbygg opplyste at Kulturdepartementet har bedt dem kutte kostnader med 10–15 prosent.

For å få til dette vil Statsbygg redusere byggets størrelse med 3000 kvadratmeter. Samtidig vil Statsbygg fjerne det spesielle taket.

Frykter for «hjertet»

Mæland reagerer kraftig på at signalbygget i Møllendal kan bli helt annerledes enn tenkt.

— Bergen kommune har jobbet målrettet og iherdig i mange år for å få til en helhetlig utnyttelse av dette nye byområdet. Her snur departementet kraftig om, sier Mæland.

Hun påpeker at Kunsthøgskolen var tenkt som hjertet i den nye bebyggelsen som skulle komme.

— Dette skulle bli et praktbygg i Bergen. Grunnlaget for hele reguleringsplanen med uteområder og tomteutnyttelse er basert på at dette bygget skulle få en fremtredende rolle i bybildet, sier Mæland.

Vil beholde gammel plan

  • For oss er det selvsagt viktig at Kunsthøgskolen får sårt tiltrengte lokaler. Samtidig vil Bergen kommune at dette bygget skal realiseres i tråd med de opprinnelige forutsetningene, sier Mæland.

Bergen kommune ber derfor om et møte med de ansvarliges statsrådene, Rigmor Aasrud og Tora Aasland. Men Aasland ser ingen grunn til å møte med Bergen kommune nå.

— Vi ser det ikke som hensiktsmessig å møte kommunen nå. Det er en god dialog mellom skolen, Snøhetta, Statsbygg og oss. Vi har fått tilbakemeldinger fra Kunsthøgskolen om at de er fornøyd med det som nå er lagt frem, det er det viktigste for oss, sier Aasland.

Hun mener kommunen har ingen grunn til å klage.

— Vi håper Bergen kommune vil bli tilfreds med de løsninger som velges. Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette vil bli et signalbygg, selv om det blir mindre enn det opprinnelige utkastet, sier Aasland.

— Men det karakteristiske taket skal fjernes?

— Jeg har ikke mulighet til å kommentere detaljene, jeg sitter ikke med tegningene her, sier Aasland.

- Ingen grå kasse

Statsbygg forklarer hvorfor taket skal fjernes:

— Taket var en av kostnadsdriverne i prosjektet. Dette kunne man fjerne uten at funksjonene i bygget ble ødelagt, sier avdelingsdirektør Lars Hoberg i Statsbygg. Men selv uten taket mener han bygget skiller seg ut.

— Hvis det blir realisert som det ligger nå, vil det fortsatt bli et spektakulært bygg, noe helt annet enn omgivelsene. Det vil ikke bli en nøktern grå kasse, sier Hoberg. Alle funksjonene som var i den tidligere planen, er også med i den nye planen.

Syns du det spesielle taket er verd kostnaden?