• Overgrep mot menn er ukjent og latterliggjort.

Slik åpnet konfransier Eduardo «Doddo» Andersen markeringen av Verdensdagen for forebygging av overgrep i Bergen tirsdag kveld.

Flere utsatte menn ga mannlige overgrepsofre et ansikt da de fortalte sine historier for en fullsatt sal på Logen i Bergen sentrum. Det var Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) i Hordaland som arrangerte markeringen.

— Det viktigste man kan gjøre, er å prøve å bli kvitt tabuet rundt menn og overgrep, slik at det blir lettere å stå frem, sier faglig veileder Anne Magnus hos SMISO.

Tabu i tabuet

— Det er allerede et tabu rundt seksuelle overgrep. Men å være utsatt mann, er et slags tabu i tabuet, sier hun.

Magnus er en av de ansvarlige for kveldens arrangement. Hun forteller at ett av målene også er å vise at menn som har vært utsatt for overgrep kan være store og sterke - ikke puslete og svake, slik stigmaet ofte tilsier.

— Vi vil bruke humor i alvoret og forsøke å sette ord på det som ikke snakkes om, sa hun i forkant av arrangementet.

Bryter med mannsbildet

— Å innrømme at man er blitt utsatt for overgrep, bryter med vårt tradisjonelle mannsbilde, sier psykolog Trygve A. Børve.

Han er faglig veileder for Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) i Hordaland.

— Skam og skyldsfølelse gjør at det ofte er vanskelig å stå frem, sa én av representantene fra utsattmann.no, som ikke ønsket navnet sitt i avisen.

Nettstedet drives av menn som selv har vært utsatt for overgrep. To representanter fra nettstedet satt i debattpanelet under kveldens arrangement.

- Ikke mindre mann selv om man ikke vil ha sex

Psykolog Børve er opptatt av å avlive myten om «den seksuelt skrubbsultne mannen», og myten om at menn ikke kan bli voldtatt.

— Det er ikke slik at man er mindre mann dersom man ikke har lyst på sex hele tiden, understreker han.

Børve mener at både behandlere og folk flest ikke må tenke likt rundt menn og kvinners overgrepssituasjoner og –reaksjoner.

— Vi må ikke tenke at vi kan bruke den samme «behandlingsmalen» på menn som på kvinner, sier han.

Utfordrende mørketall

Nettopp skam og skyldsfølelse gjør at det trolig store mørketall knyttet til antall menn som blir utsatt for overgrep, tror psykolog Børve. Han får støtte av Eivind Damsgaard, overlege ved voldtektsmottaket ved Bergen Legevakt.

— Mørketallene er vår største utfordring - og hvordan å få flere til å komme til oss. For vi antar at det er mørketall her, sier han.

I fjor var bare åtte av de 114 pasientene ved mottaket menn.

— Selv om mange menn nok syns det er skambelagt å oppsøke hjelp, tenker jeg at voldtektsmottaket i Bergen har en stor fordel av at vi holder til på den døgnåpne legevakten. Det gjør at det er lavere terskel for å oppsøke oss. Derfor tror jeg heller ikke det vil være nødvendig med et mottak i Bergen kun for menn, sier Damsgaard.

Egne mannekvelder

Ved SMISO Hordaland ønsker de få mennene som kommer, ofte enesamtaler – gjerne med kvinner.

— Det betyr at de i praksis nesten aldri får sett andre utsatte menn. Jeg tror det vil være nyttig for mennene å treffe hverandre og snakke om sine opplevelser. Derfor starter vi opp egne mannekvelder fra desember i år, sier SMISO-leder Grace Gjuvsland.

SMISO holder onsdag åpen dag for alle som ønsker å ta en tur innom for å se eller snakke. De har også åpen telefon hele arbeidsdagen.

STORE MØRKETALL: Psykolog Trygve A. Børve tror skam og skyldfølelse gjør at det er store mørketall knyttet til menn som blir utsatt for overgrep.
Arne Nilsen