— Situasjonen er fortvilende. Strykprosenten er relativt høy, spesielt i fysikk og kjemi, og studentene bruker lengre tid en normert på studiene. Dermed blir de for dyre for høyskolen, sier Astrid Saugestad, leder for naturfagseksjonen ved Høgskolen i Bergen (HiB). Dette gjør at høyskolestyret foreslår at HiB ikke skal ta opp flere studenter på utdanningen for naturfaglærere.

Få realister igjen

— Vi er inne i en ond sirkel. Når vi ikke utdanner lærere i realfag, blir fagene heller ikke så interessante for elevene. Dermed blir rekrutteringen stadig dårligere, sier høyskolelektor Kjell Åse ved HiB.

En undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå i 2000 viser at 43 prosent av dem som underviste i natur- og miljøfag i grunnskolen ikke hadde utdanning i fagene, skriver Studvest.

— Det er en veldig alvorlig situasjon at så få studerer naturfag og matematikk. Snart er det ingen realister i Norge som er kvalifisert for undervisning i ungdomsskolen og videregående skole, sier høyskolelektor Anne Rasch-Halvorsen.

ý Defensivt av høyskolen

Hun har på oppdrag fra Norsk Matematikkråd undersøkt omfanget av matematikkundervisning ved landets lærerhøyskoler. Studiet allmennlærer med naturfag ved HiB ble satt i gang nettopp på grunn av det store behovet for kvalifiserte lærere i natur- og miljøfag i skolen.

Høyskolelektor Rasch-Halvorsen mener det er en defensiv holdning å legge ned tilbudet til naturfaginteresserte studenter.

— Det er synd. Dette er studenter som har lyst til å skaffe seg spisskompetanse i fag der det mangler fagfolk. De er lærerkrefter som det er stort behov for i skolen, sier Rasch-Halvorsen.

Mange faller fra

Det har vært relativt få søkere til studiet, og mange har falt av underveis. Av de første kullet på 49 studenter var det bare 26 igjen tre år etter.

Årets kull talte 47 studenter da undervisningen startet i høst, nå er det bare 39 studenter igjen.

Studentene har fordypning i fysikk, kjemi, biologi og geofag. Som andre lærerstudenter har de ti vekttall (et halvt år) matematikk som del av studiet.

Tilbake til spesialisten

Lærerutdanningen skal fornyes, og til våren kommer en stortingsmelding om utdanningen. Mer satsing på spesialister i realfag, språk og samfunnsfag kan være veien å gå, mener lederen for naturfagseksjonen ved HiB.

— I dag skal en lærer i prinsippet kunne undervise i ti fag for ti klassetrinn. Det må ikke bli slik at studentene får velge fritt, da vil naturfag og matematikk tape, mener Astrid Saugestad.