— Vi ønsker å fjerne gym som et obligatorisk fag. Vi ønsker å ha mer valgfag i den videregående skolen, og la mer være opp til skolen hvordan skoledagen skal se ut, sier Mathias Fischer, leder for Bergen Unge Venstre.

Vil satse på kunnskap

BT har de siste dagene skrevet om at flere elever i videregående skole ikke får vitnemål fordi de dropper gym. Opplæringsdirektør Inger Øvsthus-Tønder i Hordaland fylkeskommune mener kroppsøving er ett av de viktigste fagene vi har i skolen.

— Jeg ser at det er et argument at gym er viktig for enkelte elever, men det kan brukes i mange ulike fag. Vi mener hovedbudskapet i skolen skal være å gi elevene kunnskap. De obligatoriske fagene skal gi viktig, grunnleggende kunnskap, og så kan elevene supplere med valgfag, sier Fischer.

Kan få skoler uten gym

På landsmøtet vedtok Unge Venstre at de vil redusere fellesfagene i videregående opplæring til norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag.

— Det handler om at man ønsker å flytte makt til å utforme skoledagen nedover, fra Kunnskapsdepartementet til rektor, skoleeier, lærer og elev, som kan velge mer selv.

— Dermed kan man få skoler uten gym i det hele tatt?

— Ja, det kan man risikere. Vi vil ha fritt skolevalg, der elevene kan søke seg på skoler med spesialisering. De som vil ha gym kan søke seg til skoler som har det.

Fischer mener at det å lære om treningsmetoder og ernæring kan være en del av naturfag.

— Gymfaget har blitt sånn at de som er flinke til å spille fotball, koser seg med det to timer i uken, sier han.

Kroppsøvingsfaget er under utredning, og et forslag om endringer skal snart sendes på høring. Endringene skal etter planen tre i kraft fra neste skoleår.

VIL HA VALGFRI GYM: Mathias Fischer mener at det å lære om treningsmetoder og ernæring kan være en del av naturfag.