— Med dagens regelverk kan forflytningshemmede med gyldig kort i teorien stå på offentlig regulerte avgiftsplasser i årevis, sier Arvid Heggestad, avdelingsleder i trafikketaten i Bergen kommune.

Nå ønsker han og trafikketaten en endring, men byens politikere er uenige. Det kommer frem i høringsforslaget fra Bergen kommune til Samferdselsdepartementet.

Siden 2005 har departementet arbeidet med nye parkeringsforskrifter. Målet er å få regulert hele parkeringsbransjen slik at det er felles plikter og rettigheter enten man setter bilen fra seg på kommunal eller privat parkeringsplass.

Nå er høringsrunden over, og Samferdselsdepartementet har mottatt rundt 90 høringskommentarer. De gjennomgås nå før departementet fremmer et nytt lovforslag for Stortinget.

Trafikketaten i Bergen kommune ønsker ikke fjerne slike p-plasser ørmerket for forflytningshemmede. Etaten tar heller ikke til orde for at man må betale her.
PER LINDBERG

— Misbruk redusert

Trafikketaten i Bergen kommune og flere andre vil fjerne betalingsfritaket for forflytningshemmede. Etaten mener gratis parkering er et betydelig økonomisk gode som kan misbrukes.

«Ved å fjerne de økonomiske godene, vil risikoen for misbruk bli redusert, noe som igjen vil medføre at de med et reelt behov for parkeringslettelse vil få et bedre tilbud. Trafikketaten mener derfor at betalingsfritaket for forflytningshemmede bør avvikles» skriver Bergen kommune i høringsskrivet.

— Tiden er ute for at det skal være gratis parkering for forflytningshemmede. Det er klart at det skal tilrettelegges parkeringsplasser for denne gruppen, men det er ikke argumenter for at tilbudet skal være gratis, sier Lars Monsen i bransjeforeningen Norpark, som har de fleste kommunale parkeringsselskap i rekkene.

- En sak for Nav

Nå tror ikke han at dette godet fjernes, i og med at det ligger i forslaget at de med p-bevis fortsatt skal slippe og betale.

Men Monsen regner med at det vil bli satt fokus på utstedelsen av slike bevis som fritar enkelte grupper for å betale for parkering.

— Mange søker om gratis parkering på grunn av økonomiske grunner, og ikke av medisinske eller fysiske. Vi er bekymret for at for mange kommuner utsteder slike kort uten at behovet er reelt. Dersom man ikke har penger til å betale for å parkere, er Nav rette instans, mener Monsen.

Han mener at «gratispassasjerene» bidrar til at reguleringen mister sin effekt. Det bidrar til at det lovlige parkeringstilbudet reduseres og annen feilparkering-/søketrafikk vil øke.

— Dessuten er det ikke lenger slik at man må betale på en parkeringsautomat som ligger langt unna bilen. Snart kan du betale med mobiltelefonen. Det er dermed ingen grunn til at denne gruppen ikke skal betale, sier Monsen.

Reagerer sterkt

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) reagerer på forslaget.

— Vi er sterkt imot at forflytningshemmede skal betale avgift for å parkere. Det er tross alt en grunn til at de de har fått avgiftsfritak. Parkeringsavgift brukes som et virkemiddel til å få folk til å bruke kollektivtransport. Noen er av ulike helsemessige årsaker forhindret fra å bruke kollektivtransport, og har bil som eneste alternativ. Da må de få parkere uten å betale for dette, både på offentlige og private parkeringsplasser, sier Ove Helset, kommunikasjonsrådgiver i FFO.

— Vi reagerer sterkt på forslaget og minner om at det er bostedskommunene som utsteder parkeringsbevis til forflytningshemmede. En søknad om parkeringsbevis skal også vedlegges legeattest, legger han til.