– Mange ønsker seg til sentrumsskolene, mens de som bor i Bergen og ikke har gode nok karakterer, må flytte ut og gå på skoler lengre vekke, sier stortingsrepresentant Dag Ole Teigen.

Torsdag skrev BT at én av fem som søkte plass i videregående skole i Hordaland i år ikke kom inn på førstevalget sitt. Det plasserte fylket på avslagstoppen i Norge etter førsteinntaket.

Vil ha den gamle modellen – Kronargumentet til Høyre og Frp mot geografisk inntak faller. De sier at det er et minimalt problem at elever må flytte, men disse tallene viser noe annet, sier Teigen.

Han ønsker å gå tilbake til det tidligere systemet der en prioriterer først elevene som bor i nærheten av skolen.

– Det som er feil nå, er at en kun går etter karakterer. Vi kaller det karakterstyrt inntak, de liker å kalle det fritt skolevalg, sier Teigen om dagens ordning.

Høyre står på argumentet Oslo, Hordaland, Rogaland og Finnmark er fylkene som hadde flest avslag på førsteønsket i årets inntak.

– Her har alle fritt skolevalg. For de tre fylkene som har høyest andel elever som får førsteønsket sitt, har to av fylkene geografisk inntak for dem som ønsker det, sier han.

Teigen mener Fylkestinget bør ta opp igjen debatten om inntak til videregående skole.

Stortingskandidat og Fylkestingsrepresentant i Hordaland, (H), er uenig.

– Det er en veldig snever gruppe som må flytte på grunn av skoleinntaket i Hordaland. Jeg kjenner personlig ikke til noen tilfeller. Det som derimot kan være realiteten, er at mange elever i Bergen kommer inn på andre skoler i sentrum enn førstevalget, sier han.

– Kun elever fra Kalfaret Nævdal-Bolstad mener Aps forslag vil skaper et ensidig skolemiljø.

– Satt på spissen betyr det at det kun vil være elever fra Kalfaret på Bergen Handelsgymnasium og at det kun vil være elever fra Fana på Fana gymnas. Ap ønsker et veldig ensidig skolemiljø, sier han.

– Teigen vil tilbake til den tiden da byråkratene bestemte hvor en skulle gå på skole. Jeg vil sørge for at en får fritt skolevalg i hele landet. Vi ser at elevene er fornøyde med denne ordningen og vil beholde den, sier Nævdal-Bolstad og henviser til en undersøkelse fra 2005 som viste av ni av ti elever var fornøyde med fritt skolevalg.

– Og så må jeg si at jeg absolutt unner dem som har gjort en ekstra innsats på skolen den muligheten de har til å velge på øverste hylle når det gjelder skoler, sier Nævdal-Bolstad.

– Slutt å krangle Even Sønsterudbråten, leder av Elevorganisasjonen i Hordaland, er mest opptatt av at partiene skal slutte å krangle om inntaksmodellen og heller fokusere på andre ting.

– Det som er viktig er at man kommer inn på førstevalget sitt. Det vil føre til mindre frafall, noe som er et stort problem i dag, sier han.

Han mener det bør opprettes flere studieplasser slik at flere elever kommer inn der de ønsker.

– Dersom en ser at mange ikke kommer inn, bør det opprettes flere plasser på de linjene dette gjelder. At elevene kommer inn på førstevalget sitt er det som vil gagne skolen og elevene, sier han.

Bør fritt skolevalg fjernes? Si din mening her.