For halvannen uke siden lekket hele byrådets innsparingspakke på 42,5 millioner kroner ut på nettet. Denne uoffisielle høringsrunden har ikke endre stort på kuttene.

  • Byrådet vil legge ned Arna brannstasjon og sparer fire millioner kroner
  • Byrådet vil sentralisere skoleadministrasjonen og samtidig gi større selvstyre til barnehager og skoler og sparer fem mill.
  • Byrådet sparer en million og utsetter søndagsåpne bibliotek.
  • Byrådet sparer 1,3 millioner og må utsette mange viktige planer.

Småkutt som svir

Resten av kuttpakken teller opp 42 ulike poster.

  • Her fjernes 75.000 kroner fra driftstilskuddet til norskundervisning for fremmedspråklige elever ved St. Paul Skole.
  • Nærmiljøprosjektet for idrettsseksjonen mister en million kroner og må utsettes.
  • En gjeldsrådgiverstilling blir ikke besatt.
  • Tilskudd til korps, kor og orkestre opptrappes ikke.
  • Tilskudd til tillitsvalgte reduseres med 700.000 kroner.

Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen er pålagt disse kuttene av bystyret. Byrådet har måttet ta det meste på administrasjon, en tøff oppgave med tanke på at Bergen er den bykommunen som bruker desidert minst på administrasjon.

Skole var dyrest

— Vi bruker relativt sett mest på å administrere skole. Det er en av grunnene til at vi tar mest her, sier finansbyråd Trond Tystad.

Heller ikke bydelene slipper unna kutt. 11,5 millioner kroner av de 42,5 millionene tas fra bydelene.

Høyres gruppeleder, Martin Smith-Sivertsen, er ikke imponert.

— Forslaget knyttet til skole er svært utilstrekkelig. Man begynner å foreta det byrådet kaller en desentralisering, men som egentlig er en innsparing.

Høyre vil gå mye lengre. De vil at skolene skal få mye større frihet, men da skal det bli fritt skolevalg.

Vil beholde brannstasjon

— Tar du vekk den politiske styringen, da skal foreldrenes og elevenes valg styre skolen. Det blir en forbrukermakt i stedet for politisk makt. Skolene må få større selvstendig styre, utvikle seg selvstendig. Det gir større mangfold og valgfrihet, mener Smith-Sivertsen.

Høyre hadde sitt eget budsjettforslag i bystyret, og føler ikke et ansvar for den vedtatte kuttpakken.

— Vi skal behandle forslaget seriøst, men vi akseptere ikke å kutte i plansakene og vi er heller ikke med på å legge ned en brannstasjon, sier Smith-Sivertsen.