• Å skille kvinner og menn i moskeer under bønn er en bevisst ekskludering og grov diskriminering av kvinner, sier Amir Payan (SV).

SV-politikeren (bildet) fra Bergen klager nå Islamsk Råd inn for Likestillings— og diskrimineringsombudet fordi flere moskeer i Norge skiller kvinner og menn i forbindelse med bønn.

Bakgrunnen er en artikkel i Klassekampen om at muslimske kvinner i Bergen reagerer på praksisen med at kvinner og menn må be adskilt i moskeen.

— Vi har lenge vært overbevist om at disse skilleveggene handler om tradisjon som er basert på mørkemenns lyst og maktsykhet, og har ingenting med verken Koranen eller islam å gjøre, sier Payan.

- Gufs fra fortiden

Han viser til at kvinner og menn går side om side rundt Kaba i Mekka, som regnes som det helligste stedet for alle muslimer verden over.

I klagen peker Amir Payan på at mange muslimer har flyktet til Norge fra regimer som diskriminerer på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion og legning. Å møte slik praksis i moskeer i Norge oppleves som et gufs fra fortiden.

— Jeg mener alle skal kunne møte under samme tak i moskeene. Det skal ikke være vikeplikt for kvinner, sier Payan.

Krever ikke likebehandling

Likestillings- og diskrimineringsombudet hadde i går ennå ikke sett klagen, men uttaler seg på generelt grunnlag.

— Vi må forholde oss til loven. Den gir åpning for at trossamfunn kan diskriminere i slike tilfeller, sier Ingeborg Grimsmo, fungerende likestillings- og diskrimineringsombud.

Ombudet ønsker nå å få fjernet denne unntaksparagrafen i likestillings- og arbeidsmiljøloven.

— Jeg vil oppfordre alle trossamfunn om å legge til rette for likebehandling, selv om vi på nåværende tidspunkt ikke kan kreve det med loven i hånd.

Meninger om saken? Diskuter her!