Flertallet i komiteen støtter dermed byrådets innstilling fra tidligere i høst.

Bakgrunnen for forslaget er byggingen av Klostergarasjen, som i dag har 640 parkeringsplasser, samt ønsket om å redusere parkeringen på gateplan i byen, De 265 plassene som inndras ligger alle i en avstand på inntil 300 meter fra Klostergarasjen.

Frp stemte mot å inndra parkeringsplasser, mens RV og SV ville stramme enda mer inn en flertallet i komiteen.

Saken skal opp til endelig avgjørelse i bystyret.