Bakgrunnen for nedbemanningsplanene er de lave aluminiumsprisene, melder NRK Sogn og Fjordane.

På et informasjonsmøte i dag foreslo ledelsen å fjerne 125 årsverk. Kuttene skal komme i alle deler av bedriften.

– Vi har en uke på oss til å ta stilling til forslaget og gi et svar, sier hovedtillitsvalgt Bjørn Øvstetun i Årdal Kjemiske Fagforening.

De ansatte har lenge vært forberedt på kutt. For en måned siden la ledelsen frem en plan som Øvstetun beskriver som et skrekkscenario.

– Vi mener dette ikke er mulig å gjennomføre. Vi har en del folk inne på vikariater, og vil kreve at fast ansatte blir skjermet så langt det er mulig.