Bakgrunnen er Bergen kommunes svært vanskelige økonomiske situasjon. Ved å fjerne arbeidsplassene vil kommunen kunne spare 50 millioner kroner i året.

Arbeidsplassene skal ikke tas fra tjenesteytende virksomhet i kommunen. Ingen ansatte skal sies opp. Reduksjonen skal skje ved naturlig avgang. Forslaget legges frem nå i ettermiddag i komite for vinans og næring, og er ment som et innspill i forhandlingene om å skaffe flertall for budsjettet.

De tre partiene, som også sitter i byrådet, skal så langt som mulig forsøke å skjerme helse og sosial og oppvekst i det videre arbeidet med å skaffe flertall for et budsjett i bystyret.