Kvalitetsreformen som ble innført i 2003, hadde som et hovedmål å øke internasjonaliseringen i den høyere utdanningen. At de som studerer hele grader i utlandet bruker lengre tid på å få jobb i Norge, og i større grad føler seg overkvalifisert for jobben, bekymrer derfor Gerd Janne Kristoffersen, nestleder i kirke-, utdannings— og forskningskomiteen.

— Jeg har fått mange tilbakemeldinger om folk som kommer tilbake fra utenlandsstudier og har problemer med å få jobb. At denne nye rapporten bekrefter dette, er bekymringsfullt.

Årsaken til at det er slik, skal undersøkes i arbeidet med den nye stortingsmeldingen fra Kunnskapsdepartementet, sier hun.

— Vi må undersøke om det er fordommer fra arbeidsgiverne som er årsaken til dette, eller om de har vanskelig for å skjønne innholdet i et vitnemål fra utlandet.

Hun er også bekymret over nedgangen i antall nordmenn som studerer ute. I går kunne BT fortelle at antall personer som studerer til en hel grad i utlandet, er redusert med en fjerdedel de siste fire årene. Antall personer som er på utveksling, er redusert med ti prosent.

— Vi har behov for folk som tar hele grader i utlandet, ikke bare utveksling. Fordi samfunnet blir mer internasjonalt, trenger vi folk med kjennskap til utenlandsk kultur, forhold og språk. Det er en styrke for Norge.

Den nye stortingsmeldingen skal også ta for seg hvordan det skal legges bedre til rette for utenlandsstudier.

— At vi legger for dårlig til rette for studier utenlands, kan være en årsak til at færre velger det, sier Kristoffersen.