— Og vi skal nok finne en løsning, sier byråden til Bysiden.

Han har valgt å se stort på at hotellet først klaget nesten fire måneder etter at det i mars fikk delvis avslag på søknaden om nyskilting av hotellbygget.

Forsinkelsen forklares fra hotellets side som en «misforståelse».

Byråden for miljø og byutvikling understreker at kommunens byggesaksavdeling har behandlet Hotel Norge-saken helt etter boken.

— Dessuten fikk hotellet i hovedsak tillatelse til å foreta den omskilting det søkte om i forbindelse med omleggingen av Radisson-kjedens logo, sier Knudsen.

— At hotellet fikk avslag på skilt over hovedinngangen finnes det dekning for i de kommunale vedtekter som ble vedtatt i mai 1996 og stadfestet av sentrale myndigheter i juli samme år, sier Knudsen.

Han legger til at vedtektene er strenge – og at de derfor, naturlig nok, skal forvaltes strengt.

— Vedtektene skiller heller ikke mellom nye skilt og skilt som av en eller annen grunn skal replasseres. Bakgrunnen for dette er at kommunen ønsker å kunne rydde opp i lite estetisk skilting, enten den er ny eller gammel, forklarer Knudsen.

Vil finne en løsning

Miljøbyråden har forståelse for Hotel Norges behov for å synliggjøre seg med et skilt over hovedinngangen.

— Derfor har jeg bedt om at saken skal forberedes som klagesak, til tross for altfor sent innlevert klage. Jeg ser at det kan være på sin plass å bruke skjønn, noe jeg har anledning til å gjøre, sier Knudsen – som går så langt som til å antyde at det vil finnes «en løsning».

Formodentlig mener han en løsning også til hotellets tilfredshet.

— Jeg kan ikke forutsi utfallet av klagesaken, men etter min vurdering vil et skilt på gesimsen over hotellets hovedinngang ikke bryte med den ryddige og estetisk pene skiltingen vi ønsker å ha i Bergen, sier Knudsen.

Han understreker imidlertid atter en gang at kommunens byggesaksavdeling har gjort jobben sin i denne saken, både i forhold til regelverket og i forhold til sedvanlig saksbehandling.

Håpefull sommer

At Hotel Norge er et hotell med en spesiell tradisjon og plass i bergensernes hjerter, er neppe noe drawback når byråd Tom Knudsen nå slår kloen i saken.

Dermed kan Radisson-direktør Cornelius Middelthon ta sommerferie i berettiget håp om at hotellet han bestyrer til høsten kan bestille sitt planlagte, nye skilt til gesimsen over hovedinngangen. På den samme plassen der det har stått hotell-logo siden nybygget kom i hotelldrift i 1964. Ja, faktisk der det har stått et slikt skilt helt siden tyske Georg Pommerenks direktørtid (1885-1902), da hotellet var flunkende nytt for 117 år siden.

UTEN SKILT: Radisson-direktør Cornelius Middelthon er mildt oppgitt over at Bergen kommune nekter hotellet å fornye skiltingen over hovedinngangen.
FOTO: THOR BRØDRESKIFT