— Det viktigste nå blir å finne årsaken til at barn til tidligere Kvikk-mannskap ble født med misdannelser, sier sjef for talsmannskontoret Per Høiby i Forsvarsstaben.

Han vil ikke uttale seg om innholdet i kartleggingen før Forsvaret har fått oversendt materialet fra seksjon for arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen.

— Dette er såpass alvorlig at vi må få grunnlaget før vi kan vurdere veien vi tar videre. Men forsvaret vil i aller høyeste grad komme på banen i saken, sier Høiby.

Ifølge Høiby vil fokus fremover være å få avdekket årsakene, slik at noe liknende ikke kan skje igjen. I det videre arbeidet vil Forsvaret ta i bruk både nasjonale og internasjonale eksperter i dette arbeidet.

— Kan det bli snakk om å gi kompensasjon til de skadelidende, uten at dere erkjenner noen skyld?

— Det vil jeg ikke uttale meg om. Men jeg kan si at vi selvsagt er svært interessert i å finne årsakssammenhenger. Det viser jo initiativet vi har tatt for å få gjort denne undersøkelsen, svarer Høiby.

I går kveld møttes interessegruppen for «Kvikk»-foreldre for å diskutere veien videre.

— Det er en ny dreining i saken i forbindelse med undersøkelsen som Sjøforsvaret har kjørt. Tidligere har vi hatt størst fokus på årsakene til misdannelsene - og det er fremdeles det primære. Det med erstatning har vært tonet ned, men er kommet mer frem i dag, sa talsmann for «Kvikk»-foreldrene, Trond Kathenes til Bergens Tidende etter møtet i går kveld.

Gruppen forventer nå at Sjøforsvaret tar kontakt for å starte en prosess i forhold erstatningsspørsmål.

— Det er ikke bare å si at vi skal ha erstatning. Noen er tyngre utsatt og har fått hele livet sitt ødelagt, mens andre har vært heldige, sier Kathenes.

OPPHUGGET: I 1996 ble KNM «Kvikk» hugget opp. Fortsatt er det et mysterium hvorfor så mange barn av «Kvikk»-fedre ble født med misdannelser. Både Forsvaret og foreldrene vil til bunns i saken.<p/> ARKIVFOTO: SCANPIX