– Vi ønsker kameraovervåking i områdene i Bergen sentrum der vold og hærverk skjer hyppigst. Det er lysløypen som er primærområdet, der man farter fra utested til utested, sier visepolitimester Bernt Adler Solberg.

Fredag skal han forsøke å overbevise byrådsleder Monica Mæland om behovet for å overvåke Ole Bulls plass, Torgallmenningen, Torget og Bryggen.

Vil stoppe volden

Mens politiet i Oslo og Stavanger i flere år har overvåket kjente problemområder, har bergenspolitiet ingen overvåkingskameraer i sentrum.

– Jeg tror de fleste som har opplevd hvordan det er i Bergen sentrum i helgene for tiden er enige i at slik kan det ikke være. Overvåking vil ha en preventiv effekt. De fleste velger vekk å gjøre altfor dumme ting hvis de vet de blir sett, sier Solberg.

Han understreker at kameraene skal supplere – ikke erstatte – politipatruljer i sentrum.

– Vanligvis står folk og krangler litt før de braker sammen. Med overvåking kan vi oppdage dette og avverge, ser Solberg.

Politiet ønsker en liknende løsning som i Stavanger, der operasjonssentralen holder øye med bildene fra overvåkingskameraene.

– Stavanger har hatt overvåking siden 80-tallet på de mest belastede stedene. Opp gjennom årene har en rekke voldshandlinger blitt grepet inn i øyeblikkelig, fordi man har oppdaget det på TV-skjermen på operasjonssentralen, sier politistasjonssjef i Stavanger, Henry Ove Berg.

Da politiet for noen par år siden byttet ut overvåkingskameraene, var det Stavanger kommune som tok regningen.

– Erfaringen vi har viser at dette er en ubetinget suksess, sier Berg.

– Finnes i alle butikker

– Vi har ingen interesse av å overvåke folk som går over Torgallmenningen midt på dagen. Det er på kveldstid i helgene vi vil følge spesielt med, sier visepolitimesteren.

Han trekker også frem muligheten til å bruke overvåkningsbilder som bevis i retten som et argument for det ønskede prøveprosjektet med overvåking.

– Det vil alltid være prinsipielle problemstillinger knyttet til det som oppleves som økt overvåking. Det er likevel et tankekors at samtidig som du ikke kan gå inn i en butikk i Bergen uten å bli filmet, så kan ikke det offentlige ha kameraer på gaten, hvor volden skjer, sier Solberg.

Ikke alle er enige i at overvåkingskameraer reduserer kriminalitet. Heidi Mork Lomell ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo har forsket på overvåking.

– Det er liten grunn til å tro at videoovervåking på offentlig sted i seg selv reduserer kriminalitet. I stedet blir det flere kontroller. I Storbritannia, der man særlig har forsket på effektene av overvåking, står man uten klare funn, sier Lomell til forskning.no

Byråd skeptisk

– Vi er veldig bekymret for voldsutviklingen i sentrum. Vi er derfor villig til å snakke om kameraovervåking som virkemiddel, sier byrådsleder Monica Mæland.

– Jeg har vært skeptisk til dette av personvernhensyn, men jeg er åpen for å diskutere overvåking av spesielt utsatte områder, sier byrådslederen.

– Politiet ønsker å diskutere muligheten med oss. De viser til erfaringer fra andre byer som har gjort dette. Vi ønsker å få vite om deres erfaringer, sier Mæland.

Dersom politiet vil gå videre med saken, må de rette en formell henvendelse til kommunen. Den vil bli behandlet av byråd, komité og bystyret, opplyser Mæland.

Marte Monsen Strandskog / Stavanger Aftenblad