• Det er vel slik det er i Noreg - at nokon må døy før det skjer noko, seier Birthe Stenhjem. Vegvesenet vil bruka kring 80 millionar på å sikra E39 der stedottera omkom.

I januar omkom tobarnsmora Mari Sletten Bratli (24) i eibilulykke på veg over Stord ved Vistvik i Fitjar kommune. Barna på fire og seksår overlevde ulukka.

No er det klart at Statens vegvesen vil bruka kring 80millionar kroner på å utbetra E39 frå Vistvik til Engevik. Fitjar kommune harogså sendt ut detaljreguleringsplan på høyring for oppgradering av strekninga.

I løpet av dei ti siste åra har det blitt registrert fempersonskadeulukker på den svingete vegen sør for Sandvikvåg ferjekai. Stenhjemreagerer på at det måtte skje ei dødsulukke før vegen endeleg blir fiksa.

— Vireagerer på at dette var eit kjent ulukkespunkt. Likevel var ikkje stadenskilta med fareskilt, seier Stenhjem.

- Livsfarlegpraksis

Etter tapet av Mari har ho og mannen engasjert seg sterkt idebatten om trafikktryggleik og vegpolitikk. Dei skreiv også ein kronikk i BTder dei refsa politikarane for manglande engasjement for vegutbetring i Vest.

Ho meiner E39 over Stord er farleg fordi vegstandardenvarierer frå bein og brei veg i sør til svingete og smal veg i nord. Forsjåførar som ikkje er lokalkjende kan overgangen koma uventa.

— Marikom køyrande heilt frå Ryfylke der vegane var smale som krøtterstiar. Det varho førebudd på, men over Stord køyrde ho på god veg tre firedelar av vegen. Såblei det brått smalt og svingete, seier stemora.

— Statensvegvesen kallar det førarfeil når ulukker skjer på grunn av uventa endringar ivegstandard, men det kjent at det erein livsfarleg praksis at vegane blirutbetra så stykkevis og delt, legg ho til.

- Komplisertplanprosess

— Egforstår at familien er bitter, og eg ønskjer ikkje at dette skulle skje på eivegstrekning eg sjølv har ansvar for, seier Roberto Balzer, som har vorebyggjeleiar for utbetring av alle delstrekningane på E39 over Stord sidanoppstarten i 2005.

Han fortel at dei blei ferdig med ein parsell mellomMehammer og Hageberg i 2006. Så kom det ein konflikt med entreprenøren somførte til stans i arbeidet. Då dei endeleg fekk starta opp att i 2009 varreguleringsplanen ikkje lenger gyldig. Planprosessen opp mot grunneigarar måttestarta på ny.

— Vihadde vore i gang med strekninga mellom Vistvik og Engevik lenge før hadde detikkje vore for at byggjeplanprosessane er så kompliserte. Det er for mangeinteresser som kan setja ein stoppar for at vegprosjekt kjem i gang, seierBalzer.

Utolmodig lensmann

Allereie frå årsskiftet håpar han vegarbeidet kan ta til.Formålet med planen er å betra trafikktryggleiken ved å auka vegbreidda, betrasiktforholda, slaka ut svingane samt å etablera ein samanhengande gang- ogsykkelveg.

Det er på høg tid meiner lensmann Svein Lunde i Fitjar.

— Eghar eit godt håp om at det skjer før årsskiftet, men det skulle jo helst voregjort for lengst, seier Lunde, som saman med Fitjar kommune har kravdstrakstiltak som redusert fart og ekstra skilting på staden.

- Spøretter mamma

Stenhjem deler lensmannen sitt manglande tolmod. Ho forstårheller ikkje at politikarane vil prioritera milliardar til storefjordkryssingsprosjekt som ferjefri E39 når vegstandarden elles er så dårlegsom han er på Vestlandet.

— Eger framleis veldig bitter og sint. Eg meiner samferdslepolitikken i dettelandet tek liv. Politikarane må ta inn over seg at vegstandarden er for dårleg,seier Stenhjem.

For ho har skriving blitt ein form for terapi etter ulukka,men tankane på dei to små som mista mor si er tunge å bera.

— Deispør om mamma kan koma tilbake frå himmelen. Det er tøft, seier Stenhjem.

TRAFIKKOFFER: Tobarnsmor Mari Sletten Bratli (24) omkom i ein bilulukke på E39 i Fitjar kommune. FOTO: PRIVAT