— Tiden for tilgivelser er forbi, erklærer Svein Alsaker, fylkesmann i Hordaland.

Fylkesmannen har nå startet et prosjekt som skal følge opp ulovlige byggesaker, særlig i strandsonen. Samtidig vil regjeringen at grove brudd på plan- og bygningsloven skal straffes med fengsel.

Bt.no er med en samling miljøbyråkrater og pressefolk på båttur i bergensskjærgården. Hytter, hus, naust og flytebrygger ligger tett i tett. Om de er lovlig bygget eller ikke, er sannelig ikke godt å si.

— Vi har ingen oversikt over ulovligheter i strandsonen, bekrefter Sissel Budal, som leder tilsynsgruppen for byggesaker i Bergen kommune.

Diskuter nederst i artikkelen!

- Har sovet i 50 år

I over 40 år har det vært forbudt å bygge i strandsonen. På papiret. Dispensasjoner og mangel på kontroll betyr at virkeligheten ser ganske annerledes ut.

— Vi blir gjerne oppmerksom på ulovligheter gjennom eiendomsannonsene i BT. Der ser vi for eksempel at bygg som vi vet ikke er godkjent, blir solgt som hytter.

- Har myndighetene sovet i 40-50 år?

— Ja.

Blir ikke anmeldt

Regjeringen strammer til i forslaget til ny plan- og bygningslov. Særlig alvorlige lovbrudd skal kunne straffes med inntil to år i fengsel.

Men skal dette få noen avskrekkende effekt, må lovbruddene først anmeldes.

— Politiet er avhengig av å få en anmeldelse. Kommunene må anmelde både grunneiere, entreprenører og byggherrer. Nå blir de ulovlige tiltakene stående som symboler på myndighetenes mangel på handlekraft, mener Katharina Rise, konstituert statsadvokat i Økokrim.

Hun opplyser at bare 86 brudd på plan- og bygningsloven ble anmeldt i hele Norge i løpet av 2006.

- Toppen av isfjellet

Lovbrudd er uansett ikke den eneste årsaken til at nye bygg, gjerder og kunstige strender popper opp i strandsonen. Fylkesmannen i Hordaland behandlet i fjor rundt 1400 saker som gjaldt dispensasjon fra lov- eller planverk. Det er flest i landet, og viser at mye av byggingen i fylket ikke har hjemmel i noen overordnet plan. Likevel tas bare «toppen av isfjellet», ifølge Anniken Friis.

Fylkesmannen er lei:

— Utviklingen må styres av planer, ikke dispensasjoner, mener Svein Alsaker.

- Ingen unnskyldning

Men det er så vanskelig, sier kommunene. De har ikke ressurser til å sjekke hva som blir bygget. Oppdager de noe tvilsomt, vegrer de seg for å gjøre noe av frykt for å rote med jussen. Derfor er det ytterst sjeldent at noen blir pålagt å rive et ulovlig bygg.

— Det er ingen unnskyldning, sier Silje Gundersen, juridisk rådgiver i Direktoratet for naturforvaltning.

— Gjennom oss kan kommuner få advokathjelp i vanskelige strandsonesaker. Man kan også få støtte til å kartlegge ulovlige bygg. Dette er en mulighet som må brukes.

- Blir den ikke brukt?

— Ikke mye, og det skyldes kanskje at ordningen ikke er godt nok kjent.

- Kan tenke oss om

Men bør man ikke være litt fleksibel i Hordaland? Det er jo så mye strandsone?

— Vi kan aldri ta tilbake det som blir ødelagt. I Hordaland har vi ennå tid til å tenke oss om. Andre steder er det for sent, sier Anniken Friis.

Hva bør gjøres med dem som bygger ulovlig? Si din mening!

Håvard Prestegården
Håvard Prestegården