Bakgrunnen er de store sauetapene jerv påfører bøndene og at fellingen ikke kommer i strid med bestandsmål for jerv i Sør-Norge.

De siste tre årene har det vært betydelige jerveskader på saueflokkene i Lærdal. Bare i 2003 ble det gitt erstatning for 29 sauer og 365 lam som er drept av jerv i kommunen.

Lærdal sankelag har de siste årene søkt om betydelig midler til forebyggende tiltak. Det er søkt om midler til ekstra tilsyn, gjeting og bruk av nattkve, flytting av sau til andre områder og tidligere nedsanking. Sogn og Fjordane er en del av området med kvotefri gaupejakt i Sør-Norge og et område der det ikke skal aksepteres etablering av ynglende jerv.

Bestandsovervåkingen av jerv i Sør-Norge viser at bestanden har økt de siste årene. Norsk Institutt for naturforskning (NINA) har beregnet bestanden til ca. 79 jerv i Sør-Norge.

I rovdyrmeldingen som regjeringen nylig la frem, var det nasjonale bestandsmålet for jerv satt til 42 årlige ynglinger, fordelt på seks ulike regioner i landet. For Vest-Norge foreslår regjeringen at det ikke skal settes nasjonale mål for yngling av store rovdyr med unntak av kongeørn. Felling av jerv vil også i fremtiden være et viktig forebyggende tiltak mot skader på saueflokkene.