— Jeg er helt avslappet til å få vurdert habiliteten min. Men ut fra mine jusskunnskaper mener jeg at dette er for fjernt, sier Mæland, som er utdannet advokat.

Hun sier at hun fikk habiliteten sin vurdert i 2003, da hun som leder for komité for miljø og byutvikling behandlet oppføringen av de midlertidige rubbhallene som står på tomten i dag.

— Den gang var kommuneadvokatens konklusjon at jeg ikke var inhabil. Men jeg skal be om en ny vurdering så snart ferien er over. Hvis konklusjonen blir motsatt, trer jeg selvsagt ut av behandlingen av saken, sier Mæland.

Hun synes det vil være merkelig å mistenke henne for å la personlige interesser påvirke behandlingen.

— Hvis jeg hadde kjempet imot mathall og servicebygg, kunne jeg skjønt det. Men jeg er jo for begge deler.

— Men byrådet ønsker et mindre og lavere bygg enn det reguleringsplanen legger opp til?

— For min del betyr ikke størrelsen noe. Problemet med mathall-prosjektet er forholdet til EØS-reglementet. Vi kan ikke gi en gruppering et slikt prosjekt uten å legge det ut på anbud. Når det gjelder servicebygget, var det en estetisk vurdering. Bygget så ut som en bunkers, sier byrådslederen.

**_Les også:

Kan være inhabil_**