— Hadde vi hatt muligheten til å søke andre steder, ville nok ikke alle de utenlandske studentene bodd her. De internasjonale studentene burde ikke være samlet på én plass, mener Kapil Prasad Timalsena fra Nepal. Han og konen Padma Paudel Timalsena studerer på Universitetet i Bergen og har bodd på Fantoft i ett og et halvt år.

Alle internasjonale studenter som kommer til Bergen blir automatisk plassert i studentboligene på Fantoft.

— I søknadspapirene våre var Fantoft Studentboliger det eneste boligvalget, forteller Timalsena.

- Uholdbart

I studentbyen på Fantoft er bare en tredjedel av beboerne norske.

– Det er uholdbart at internasjonale studenter blir plassert i en getto utenfor sentrum, uten muligheter for å integreres i det norske studentmiljøet, sier internasjonalt ansvarlig i Norsk Studentunion ved UiB, Hanna Slaatta, til Studvest .

Praktisk

  • Hvorfor får ikke de utenlandske studentene den samme valgmuligheten som nordmenn i valg av SiB-bolig?

— Vi har gjort det sånn av praktiske årsaker. Det er et billig alternativ, og det er der det er flest ledige hybler. Vi vet jo ikke hvem som kommer hit, og studentboligene i sentrum er stort sett alltid fulle, sier boligdirektør i SiB, Thorbjørn Haug.

Han understreker samtidig at studentsamskipnaden ikke er fornøyde med dagens ordning.

— Vi jobber med å gi disse studentene flere valgmuligheter. Det er en stor økning i antall internasjonale studenter i Bergen, og vi ønsker en ny ordning der de blir spredt mer utover på våre boliger i byen, sier Haug.

- Jobber med saken

  • Når vil de utenlandske studentene få andre alternativer til bosted?

— Vi jobber med saken, men jeg kan ikke si noe om når en ny ordning vil komme på plass, sier Haug.

Samtidig er det ikke sikkert en ny praksis vil spre de internasjonale studentene mer.

– Selv om praksisen endres er det fortsatt slik at den største ledigheten finnes på Fantoft og Hatleberg. De som ønsker seg til sentrum er ikke garantert å få ønsket oppfylt, sier administ-rerende direktør i SiB, Egil T. Pedersen, til Studvest.

Lite kontakt med nordmenn

Familien Timasena liker seg på Fantoft da de der har et stort nepalsk nettverk, men forteller samtidig om svært liten kontakt med nordmenn.

— Nordmenn liker ikke å introdusere seg, det er nok den største ulempen med å komme hit som student. Vi har et par norske venner, men ellers har vi lite kontakt med nordmenn. Det er vanskelig å bli integrert i det norske samfunnet, sier Timalsena.

Finere på nettet

Fantoft Studentboliger har flere ganger vært omtalt i media på grunn av den dårlige standar-den på stedet. Boligene var ferdigstilt i 1972, og siden da har det vært gjort lite renovasjonsarbeid. Timasena er glad han bor i den blokken han gjør, for i andre deler er det store problemer med insekter.

— Da jeg kom hit ble jeg overrasket, for jeg hadde lest om stedet på internett og der så det mye bedre ut, sier Tamalsana.

Haug har oppfattet problemet med at nettsidene fremstiller Fantoft som bedre enn det er.

— Jeg tror ikke det er tilfellet, men jeg har oppfattet at folk mener det og det må vi ta en gjennomgang på, sier han.

Det har lenge vært planlagt å pusse opp Fantoft Studentby og SiB jobber også med å få oppført flere nye studentboliger i Bergen.

Kapil Prasad og Padma Paudel Timalsena trives på Fantoft, men har lite kontakt med nordmenn.
Fantoft Studentboliger er internasjonale studenters eneste boligvalg i Bergen.