Flommen onsdag tok flere deler av veien inn i den smale, vakre og ville Buerdalen i Odda kommune.

Totalt har 28 mennesker vært isolert i Buerdalen siden onsdag. Dette omfatter åtte fastboende på Buer, samt lærer og elever fra Sagatun Folkehøgskole i Telemark.

— Veien av gravd vekk flere steder. Lensmannen er nå inne i dalen for å vurdere evakuering. Det kan bli aktuelt å ta ut folkene med helikopter, sier politiførstebetjent Olaf Bratland ved Odda Politistasjon til bt.no.

Flommen onsdag tok mellom annet med seg et 100 år gammelt Kvernhus på Jordal, som ligger i den nedre enden av Buerdalen.

Elevene fra Sagatun har lagt i telt inne i Buerdalen.

TOK VEIEN: Elven fosset over veien og røsket med seg hele veien flere steder nedover Buerdalen i Odda.
JORDAL UNDER VANN: Vannet flommet onsdag langt opp over jordene på Jordal. Nederst ser en Sandvinsvatnet.
VEIEN RASTE UT: Flere steder tok elven med seg veien. Noen steder hang veien i løse luften over Buerelven.