Forslaget er signert gruppeleder Oddny Miljeteig og er oversendt bystyret for behandling.

I brevet legger SV-lederen frem tre forslag til byrådet og bystyret:

  • Byrådet må utrede og planlegge hvilke av kommunens lokaler eller arealer som kan brukes til å etablere overnattingstilbud og sanitæranlegg for midlertidig bostedsløse/tiggere.
  • Byrådet skal ta kontakt med relevante frivillige organisasjoner for å tilby dem å drive og/eller samarbeide om å drive slike anlegg, dersom byrådet ikke velger å gjøre dette i kommunal regi.
  • Bystyret skal se positivt på et initiativ for samarbeid på tvers av og sammen med europeiske storbyer om romfolket sin situasjon, og om tiggerproblemet og bakenforliggende årsaker. Bystyret ber ordføreren medvirke til et slikt initiativ fra norsk side. Les hele forslaget her.

Spesielt utsatte

Miljeteig legger ikke skjul på at forslaget først og fremst er ment for omreisende romfolk.

— Romfolket er så utsatte. I dagens samfunn er det noe i møtet mellom dem og samfunnet som går helt feil.

Miljeteig peker på forslag om tiggeforbud som er kommet opp i det siste.

— Storsamfunnet virker å samle seg om tiltak overfor denne gruppen som tar fra dem menneskeverdet, sier Miljeteig.

Hun har lagt merke til flere innlegg på sosiale medier som handler om hvordan man skal bli kvitt tiggere.

  • Fra noen hold er det sikkert uskyldig ment. Men når det gjelder romfolket, så er dette det dypeste alvor. De blir forfulgt og jaget gjennom Europa. Dette er en gruppe som bevisst lever i samfunnets yttergrenser. De blir en vandrende provokasjon mot den etablerte moralen og hvordan vi lever og ter oss, sier hun.

Gruppelederen mener ingen grupper utfordrer samfunnets humanistiske sinnelag som romfolket. Nettopp derfor mener hun det er viktig med tiltak fra politikernes side.

Her kan du lese et intervju med Jan Otto Johansen om sigøynernes situasjon i Europa.

Spurt tidligere

Allerede i april sendte Miljeteig spørsmål til komité for helse og sosial, og lurte på hva byrådet ville gjøre med situasjonen til romfolket. Svaret hun fikk den gangen var ikke tilfredsstillende.

— Slik jeg ser det, så ville ikke byrådet gjøre noe, sier hun.

I svaret fra sosialbyråd Lisbeth Iversen (KrF) sto det imidlertid:

«Bergen kommune vil fylgja med på situasjonen for romfolk som oppheld seg i Bergen og samarbeida med politi og andre som kjem i kontakt med dei. Herunder vil det også være naturlig å se på erfaringene de gjør seg i Kristiansand, Oslo og andre steder.»

Miljeteig mener Bergen ikke bør trenge å vente på Kristiansands erfaringer før man handler selv.

Hun påpeker likevel at Kristiansand allerede har satt i gang tiltak, og etablerer en garderobebrakke som sanitærtilbud til denne gruppen. Frivillige organisasjoner skal drifte tiltaket, mens etableringskostnadene tas av kommunen.

I Oslo fremmer også SV et lignende forslag, og Arbeiderpartiet har fremmet et forslag hvor byrådet bes om å legge frem en sak om hvordan man skal håndtere de økende utfordringene som antall bostedsløse innebærer.

Hva tenker du om fasilitetstilbudene for omreisende i Bergen. Send inn en melding til kommentarfeltet under!

HJELP: Omreisende tiggere bør få et kommunalt tilbud, mener Oddny Miljeteig.
STEIN BJØRGE
FREMMER: Oddny Miljeteig ber byrådet om å finne fast plass og tilbud for romfolket.
ALEXANDER WORREN