Initiativet kommer etter at partiets fraksjonsleder i justiskomiteen, Jan Arild Ellingsen, og stortingsrepresentant Arne Sortevik i forrige uke møtte Geir Sælevik fra Fitjar på Stortinget. Sælevik er renvasket for incestanklager etter syv års hard kamp.

Vil ha nytt klageorgan

Ifølge Sortevik er det nye polititilsynet tenkt å erstatte SEFO, samt være et organ som behandler publikums klager på tjenesteutførelsen innen politi— og påtalemyndigheten.

— Vi må sørge for at borgere har et sted å gå hvis de opplever seg urettferdig behandlet av politiet, og det er åpenbart at SEFO ikke er det rette organet, sier Sortevik.

Folk som Geir Sælevik skal ikke måtte engasjere politikere og media for at sakene deres skal bli tatt alvorlig, sier Sortevik til Bergens Tidende.

Skrekkens eksempel

Tilsynsordningen er noe partiet og dets formann Carl I. Hagen har ivret for i flere år. Partiet vil bruke Sæleviks sak som et skrekkens eksempel på rot og feil fra politi og påtalemyndighet.

— Dette kommer som en konsekvens av hans sak, som bare understreker den prinsipielle viktigheten av et slikt organ. De fleste andre ville bukket under for langt mindre, sier Sortevik.

Etterforsker seg selv

Fremskrittspartiet mener at tiden har løpt fra politiets særskilte etterforskningsorgan.

— Det er rundt 20 år siden SEFO ble opprettet for at det skulle bli lettere å etterforske politiets overgrep. Problemet med SEFO er at politiet etterforsker seg selv. Nå er det kanskje på tide å prøve noe nytt, sier Sortevik.

Forslaget blir satt frem i Stortinget i dag eller kommende tirsdag av Frps stortingsrepresentanter Jan Arild Ellingsen og André Kvakkestad som et såkalt dokument 8-forslag. Forslaget vil være avhengig av å få flertall i justiskomiteen for at det skal bli utredet.

Positiv til endringer

— Jeg kjenner ikke til Frps forslag, og vil derfor ikke kommentere saken, sier SEFO-leder i Hordaland, tingrettsdommer Arne Langeland.

For knappe tre måneder siden leverte en SEFO-arbeidsgruppe inn en rapport til justisminister Odd Einar Dørum, med forslag om å opprette en egen klageinstans for publikum.

Langeland var positiv til forslaget, og uttalte til BT:

— Det skal mye til for å finne en polititjenestemann skyldig i grov uforstand i tjenesten. Høyesterett har lagt listen veldig høyt. Ved at det opprettes et klage- og tilsynsorgan i tillegg til SEFO, kan saker som går på at politiet har vist uakseptabel oppførsel bli skikkelig behandlet.