Samtidig ønsker departementet at toårig fagskoleutdanning skal gi generell studiekompetanse.

I tillegg vil departementet åpne for at institusjonene gjennom frivillige forsøk kan ta opp søkere med fagbrev til andre relevante studier.

– Elevenes valg i videregående opplæring skal ikke frata dem muligheten for å ombestemme seg underveis, eller i ettertid, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) i en pressemelding.

Endringen for opptak fra fagutdanning kan få virkning fra og med opptak til studieåret 2007-2008.