RAGNHILD HOV ragnhild.hov@bergens-tidende.noSykehusdirektør ved Haukeland sykehus, Tore Nepstad, ønsker at fremtidens sykehusdrift skal finansieres med såkalt 100 prosent innsatsstyrt finansiering. I dag dekkes 50 prosent av utgiftene av rammetilskuddet fra fylkeskommunene, mens den andre halvparten er innsatsfinansiert.Både Høyre og Fremskrittspartiet har tidligere gått inn for at den innsatsstyrte andelen blir hevet. Da sosialkomiteen besøkte Haukeland sykehus i går, tok også talsmenn for andre partier overfor BT til orde for at finansieringsordningen må endres.— Vi må få en enklere ordning, slik at vi er sikre på at sykehusene blir belønnet i forhold til hvor effektive de er, sier Are Næss som er helsepolitisk talsmann for Kristelig Folkeparti.- I fremtiden må vi finne fordelingsnøkler som gjør at midlene blir likt fordelt sykehusene imellom, sier han.Næss regner med regjeringen også vil vurdere finansieringsordningen når meldingen om statlig overtakelse av sykehusene blir lagt frem om noen uker.Også Arbeiderpartiets Asmund Kristoffersen mener det er naturlig at finansieringsordningen gjennomgås med tanke på at midlene må fordeles likt mellom sykehusene. - Jeg er imidlertid mer opptatt av at man finner en riktig pris for behandling av den enkelte diagnose. Når det er gjort, vil det være lettere å se om forholdet mellom innsatsstyrt finansiering og rammefinansiering er riktig, sier han.Kristoffersen mener det blir lettere å sammenligne økonomien ved de enkelte sykehus når staten blir eneste eier.