RAGNHILD HOV

— Granskingen må ikke brukes som et påskudd for å trenere erstatningssaken som de to Morgensol-barna har reist mot kommunen, sier Torstein Dahle, Rød Valgallianse, til Bergens Tidende.

Byråd Kristin Ravnanger (KrF) sier til BT at det er kommuneadvokaten som må avgjøre hva som videre skal skje med Morgensol-saken. 3. oktober vil helse- og sosialkomiteen få saken til behandling.

— I byrådet har vi ikke tatt stilling til om granskningen vil endre gangen i denne saken.

- Sludder

— Dette er politisk sludder, sier Dahle. Det vil være et nytt psykisk overgrep mot de to kvinnene om kommunen forsøker å trenere deres sak på nytt.

Dahle peker på at Justisdepartementet allerede har dokumentert at Morgensol-ofrene har vært utsatt for overgrep og umenneskelig behandling.

— Nå må disse kvinnene få sin erstatning straks. Denne saken tåler ingen ytterligere trenering, sier Dahle.

Lisbeth Strand, som er den ene av de to "Morgensol-barna", sier til BT at hun er glad for at kommunene endelig har bestemt seg for å granske forholdene for barnehjemsbarna i Bergen.

- På høy tid

— Det var på høy tid. Jeg vet at mange av oss som vokste opp på barnehjemmene i Bergen har fått barndommen ødelagt. Endelig skal hele sannheten komme for en dag, sier hun.

Men Strand synes det er underlig at ikke kommunen har tatt dette skrittet før. Hun peker på at Alta kommune straks tilbød ofrene erstatning og hjelp da det ble oppdaget det hadde foregått overgrep mot barnehjemsbarn i kommunen.

Minst 11 barnehjem granskes

Granskningen skal omfatte alle barnehjem innenfor bergensområdet som var i drift i perioden fra 1954 til 1980. Det skal være minst 11 barnehjem.

Det er fylkesmannen som formelt blir bedt om å oppnevne granskingskommisjonen. Men det blir opp til fylkesmannen å bestemme om kommisjonen skal rapportere til staten eller fylkesmannen.

Det blir også fylkesmannen som skal oppnevne mandatet. Byrådet ønsker at granskingen skal vurdere om det har foregått seksuelle eller voldelige overgrep på barnehjemmene. Den skal også kartlegge den praktiske og følelsesmessige omsorgen barnehjemsbarna fikk. Dessuten skal kommisjonen vurdere hvilken rolle tilsynsmyndighetene spilte.

Tilbyr ingen erstatning

Byrådet ønsker at både spesialister i barneomsorg, historikere og statsvitere skal sitte i kommisjonen.

— Vi har ikke satt noen tidsramme for når granskningen skal være avsluttet. Kommisjonen må ta den tid den trenger.

— Vil ofrene få automatisk få erstatning dersom det blir dokumentert overgrep?

— Det har vi ikke tatt stilling til, sier byråden.

Hensiktsløs

Det andre Morgensol-offeret, som vil være anonym, sier til BT at granskningen er hensiktsløs dersom den ikke har et mål.

— Rapporten må ikke ende utelukkende som en forskningsrapport. Forutsetningen må være at barna som har vært utsatt for overgrep, automatisk får få støtte og erstatning som følge av omsorgssvikten de beviselig har vært utsatt for.

Lisbeth Strand, som er den ene av de to beboerne på barnehjemmet Morgensol som går rettens vei for å få erstatning for overgrepene hun ble utsatt for barnehjemmet.-Men kommunen burde ha handlet før, sier hun

RETTEN: Lisbeth Strand er den ene av de to beboerne på barnehjemmet Morgensol som går rettens vei for å få erstatning for overgrepene hun ble utsatt for. - Kommunen burde ha handlet før, sier hun.
ARKIVFOTO