I går forlot to russiske forskere Bergen etter å ha vært gjester ved Rokkansentert og Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen.

Med seg i kofferten tilbake til Moskva hadde de planer om etablering av et internasjonalt senter for samfunnsvitenskap og humaniora med tyngdepunkt i Stein Rokkans forskning.

— De russiske forskerne er genuint interessert i den type modeller for utvikling i Europa som Rokkan utviklet, forteller professor Stein Ugelvik Larsen ved Institutt for sammenliknende politikk.

På spørsmål om hvorfor akkurat Stein Rokkan vekker interesse i Russland, peker Ugelvik Larsen på at Rokkan er et av de få store norske navn i internasjonal statsvitenskapelig forskning.

— Kanskje det største. Hans navn er anerkjent over hele verden. Det deles for eksempel ut en Rokkanpris i Firenze, sier professoren.

Stein Rokkan (1921-79) var en av grunnleggerne av samfunnsvitenskapen i Bergen. Han var viktig i etableringen av det flerfaglige Sosiologiske institutt ved Universitetet i Bergen i 1966. Han la grunnlaget for fag som sammenliknende politikk, administrasjon-og organisasjonsvitenskap og informasjonsvitenskap ved UiB.

Går alt som initiativtakerne og medspillerne på universitetet håper, kan Rokkansenteret i Russland være en realitet allerede neste vår.

— Hvis støtten og interessen er slik vi får inntrykk av nå, kan senteret åpnes allerede i april 2006, sier Ugelvik Larsen.