Gruppeleiar i Ap, Knut Aage Vikøy, meiner at styret og fleirtalet i Kvam Ap gjer seg skuldig i ei «dødssynd», når dei opnar for at valde representantar kan bryte programmet.

— Dette viser at Arbeiderpartiet i Kvam er i full moralsk oppløysing. Eg er djupt vonbroten, seier Vikøy.

Reaksjonen kjem etter at det blei klart at partifellane Astrid Farestveit Selsvold og Even Øyri vil røyste mot Ap sitt partiprogram og for felles ungdomsskule i Øystese. Dermed mistar Norheimsund og Ålvik ungdomsskulane sine.

- Kvam er demokratiets grav

Også Inga Lill Jensen Tolo stemde mot fristilling i heradsstyret, og meiner snuoperasjonen er uakseptabel for Ap. Ho oppfattar partifellane som illojale, og vil vurdere eksklusjonssak.

— I valprogrammet står det at vi skal ha fire ungdomsskular. Brotet skjer på eit himmelropande tynt grunnlag.

— Athen er demokratiets vogge. Kvam er demokratiets grav, konkluderer Tolo.

Saman med Høgre, Frp, Venstre og SV var Ap samde om å oppretthalde dei fire ungdomsskulane. Tolo meiner at det no har skjedd eit demokratisk overgrep mot veljarane, og at såret ikkje vil gro med det første. Ap har fått eit dårleg rykte, både internt og i forhold til andre parti.

— Kven kan inngå ein skriftleg avtale med Ap etter dette, spør Tolo.

Hallvard Totland (V) kan ikkje sjå at Selsvold kan halde fram som ordførar i Kvam etter dette.

– Ho vart vald inn på skule i Norheimsund. No snur ho for tredje gong, seier Totland.

Tillitsbrot

Måndag er det medlemsmøte i Norheimsund Arbeidarlag. Leiar Sveinung Vestbø utelet ikkje at eksklusjon kjem til å bli tema.

– Det er heilt naturleg, når folk så openbert bryt med tilliten til partimedlemmene og veljarane.

Vestbø meiner at ordføraren har vore uærleg og ikkje spelt med opne kort, og at ho har brukt partiprogrammet for å vinne ordførarvalet.

– Kvifor sa ikkje Selsvold frå før valet? Dette er vår viktigaste sak, som vi har diskutert i mange månader. Eit par dagar før saka skal avgjerast gir ho beskjed om at ho snur. No set ho partiet i sjakk matt. Det er ikkje slik eit demokrati skal fungere, seier Vestbø.

– Eg forventar at Selsvold og Øyri vil stå på programmet på heradstyremøtet tysdag. Eg gir meg ikkje før slaget er over.

- Uetisk

Vikøy har ikkje vurdert å bryte ut av partiet, men vedgår at situasjonen er vanskeleg.

— Eg er ein ekte sosialdemokrat og ønskjer å vere medlem av Arbeiderpartiet. Men slik som ordføraren og andre oppfører seg, har eg vanskar med det som skjer i mitt eige lokalparti, vedgår Vikøy.

Han meiner fleire enn Even Øyri har handla uetisk i denne saka.

— Gruppeleiarane i KrF og Sp har tolerert at Øyri har gått bak vår rygg for å inngå samarbeid med dei.

Til trass for at Vikøy er svært skuffa, understrekar han at han ønskjer å finne ei løysing.

— Vi skal jo leve saman her i etterkant.

- Lovleg, men trist

Roald Kvamme, fylkessekretær i Hordaland Arbeiderparti, seier at det som har skjedd i Kvam er trist, men lovleg.

— Vår oppgåve er å passe på at medlemsmøtet er lovleg kalla inn og at agendaen er kjent for medlemmane. Den dokumentasjonen vi har tilseier at dette har blitt gjort på ein grei måte, seier Kvamme.

Han vedgår at saka er uheldig for Arbeiderpartiet i Kvam.

— Både omdømmet og samarbeidet internt i partiet blir skadelidande.

Kvamme understrekar at det er opp til kommunepartiet å handsame saka, men opnar for at fylkespartiet kan mekle dersom dei blir bedt om det.

— Spørsmålet er om dette er eit openbert brot på partiprogrammet eller om den økonomiske situasjonen gjer at ein må tilpasse drifta. Eit partiprogram er retningsgjevande politikk, understrekar Kvamme.

Kva meiner du om skulesaka i Kvam? Sei di meining.

Ørjan Deisz
Paul S. Amundsen
Ørjan Deisz