Samferdselsutvalget i fylkestinget stemte onsdag over spørsmålet om den nye Sotrabroen skal tilrettelegges for Bybanen.

Med én stemmes overvekt endte flertallet på å si nei til dette. KrF ga den avgjørende nei-stemmen. SVs Tom Skauge er forbauset.

— Det er veldig overraskende at KrF går mot dette. De er et av de store bybanepartiene. Men jeg har stor tro på at de tenker seg nøye om og ombestemmer seg i september.

Skal møtes senere

Da skal nemlig Kultur-og ressursutvalget i fylkestinget avgjøre saken endelig. Ap, Sp, SV og Venstre stemte for å tilrettelegge broen for bybanetrafikk.

Det gjorde de mot Statens vegvesen sine anbefalinger.

I en rapport fra tidligere i år opsummerte vegvesenet sine synspunkter. Der konkluderte de blant annet med at en bybane til Straume må etableres før 2027, dersom det skal lønne seg å dimensjonere den nye broen for bybane.

I samme rapport konkluderer de med at befolkningsgrunnlaget for en bybane til Straume ikke vil være på plass før etter 2040, og at en derfor ikke bør tilrettelegge for bane på den nye broen.

Heller bygge ny bro

Deres forslag er heller å bygge en egen bybanebro den dagen det blir aktuelt. Også fylkesrådmannen stiller seg bak konklusjonen til vegvesenet.

Skauge i SV er helt uenig.

— Pendleraktiviteten til og fra Sotra er veldig stor, i begge retninger. Det er ingen grunn til å tro at økt veikapasitet noen gang vil løse det problemet. Derfor må vi tilrettelegge for dem som kan og vil benytte seg av kollektivtrafikk.

Skauge viser at kollektivandelen på strekningen mellom sentrum og Lagunen har økt fra 18 til 28 prosent etter at Bybanen kom.

— Det er snakk om en revolusjon.

Blir mye dyrere

Pål Kårbø i KrF gikk sammen med H og Frp og stemte mot. Han sier det var det økonomiske aspektet som gjorde at de landet ned på et nei til bybanespor på den nye Sotrabroen i denne omgang.

En bro som er tilrettelagt for bybanespor vil koste 4,4 milliarder. Dropper man sporene, så blir den 1,3 milliarder billigere. Men dersom man senere skal bygge en egen bybanebro, så er dette estimert til å koste 2,2 milliarder i seg selv.

— Det blir derfor dyrere med egen bro. Men går vi for løsningens uten bybanetilrettelegging nå, så gjør det Sotrasambandet billigere og lettere å gjennomføre, sier Kårbø.

16. september avgjøres spørsmålet endelig av fylkespolitikerne. Han sier det ikke er utenkelig at de snur.

— Men vi må få drøftet dette skikkelig. Som økonom synes jeg saksutredningen var grei. Men så handler dette også om politikk og strategiske tilnærminger til spørsmålet. Jeg ser jo at dette kan svekke muligheten for å få bybane til Sotra.

Svært bekymret

Aps Geir Dale mener det er grunn til å stille spørsmål til de beregningene som ble laget av vegvesenet. Han mener også det er svært alvorlig at flertallet i Samferdselsutvalget går imot å tilrettelegge for bybane på den nye broen.

— Dette betyr at bygging av Bybane mot Sotra blir skutt helt ut i det blå, noe som igjen er svært negativt for Loddefjord bydel.

Dersom vedtaket blir stående tror han det vil få konsekvenser for valg av løsning fra Sotrasambandet inn mot Liavatnet.

— Det er uholdbart at man, i all overskuelig fremtid, vil påføre beboerne i Loddefjord den økte belastningen med et nytt Sotrasamband, uten å ville tilrettelegge for den mest miljøvennlige transporten som en bybane vil være.