— Dette er respektlaust, seier Bjørn Jensen som har jobba med kulturhistoriske minne i ei årrekkje, mellom anna ved Selje kloster.

Det er eigaren av Lammetun Ferie og Fritid, Frode Haugen, som vil bruke ein tunnel ved Lammetun kystfort i Fjaler til innandørs paintballarena. I dag går liknande aktiviteten føre seg i området, men då utandørs.

Haugen sjølv vil ikkje kommentere saka i dagens utgåve av Firda. Det gjer derimot Bjørn Jensen som Fjaler kommune har spurt om råd i saka.

-Eg syns det er upassande med slik krigsleik på ein stad der fangar leid og mitta livet under andre verdskrig, seier han.

Fortet vest i Fjaler blei i hovudsak bygt av ukrainske krigsfangar som leid store tap som følgje av krigen.

Kommunen har så langt ikkje teke stilling til førespurnaden om å nytte krigsminnet til krigsleik. Kulturleiar Ingebjørg Opdøl Tysnes tvilar på om kommunen kan nekte grunneigaren å leggje til rette for slik aktivitet på eit område han sjølv disponerer.

Fortet på Lammetun er regulert til bevaring, men ikkje verna.

Syns du dette er upassande? Bruk kommentarfeltet: