— Dette var nytt for meg. Det er meget rart om det ligger igjen noe, sier Gunvald Isaksen, direktør i Bergen og Omland havnevesen.

Som havnedirektør er han øverste leder for Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing Bergen (IUA). Det er IUA som står for oppryddingen ved ulykker til sjøs, slik de gjorde ved «Rocknes» i 2004 og «Server» i 2006.

— Vi hadde en omfattende oppryddingsaksjon, som strakte seg over seks måneder. Et halvt år senere var det befaring, der oppryddingen ble godkjent. De på befaringen fant ikke oljerester, sier Isaksen.

- Så for oss videre aksjon

Under «Rocknes»-oppryddingen var han havnekaptein, og operativ leder for IUAs aksjon. Isaksen var selv ikke med på befaringen, men sier at den skjedde på holmer og øyer i både Askøy, Fjell og Øygarden.

Isaksen husker at det ble en brå slutt på oppryddingen.

— Det er riktig. Jeg husker at jeg ble overrasket. Vi hadde sett for oss en videre aksjon utover høsten. I IUA søkte vi Kystverket om midler. Det gikk greit, helt til de sa at de ikke fikk mer penger av Kystdepartementet. Da var det bare å sule inn, sier Isaksen.

- Hvor mye gjensto?

— Det kan jeg ikke huske. Men det ble ikke slutt med en gang. Det skjedde litt opprenskning også i ettertid. Der det ble meldt om store påslag med olje, rensket vi opp.

Sjekket 45 km

- Ble det ryddet nøyere på plasser der folk skulle ferdes?

— Nei, det er ikke riktig. Det ble ryddet overalt der våre mannskaper rapporterte om olje. Det ble plottet inn på kart og rengjort etter beste evne, sier Isaksen.

Han aviser at de ryddet for dårlig opp.

— Vi saumfarte 45 kilometer med strandlinje, og gjorde befaringer med kjentfolk. Alle steder vi fant olje, ble det rensket opp. Det kunne ikke bli gjort mer skikkelig, sier Isaksen.

Etter BTs funn av oljerester, vil han nå dra på en ny befaring.

— Dette må jeg få diskutere med Kystverket, og at vi tar en befaring for å se på funnene, sier Isaksen.

SKAL SE PÅ SAKEN: - Vi må ta en befaring for å se på funnene, sier havnedirektør Gunvald Isaksen.
Odd Mehus