• Nå må vi prøve å demme opp for angsten for kreft. Den i seg selv kan være sykdomsfremkallende.

Det sier kommunelege Lars Helge Sørheim etter et møte med to representanter for beboerne på Skotaberg i går. De overleverte alt innsamlet materiale om krefttilfellene i nabolaget.

På listen står 29 navn på mennesker som er døde av kreft og seks andre som har fått kreftdiagnose i løpet av to tiår.

Tilfeldigheter

Kommunelegen gjentar det han har sagt tidligere om at krefttilfellene skyldes tilfeldigheter.

— Personlig tror jeg dette er normalt. Slike variasjoner kan en se ved kreft. Det er en sykdom som kan utløses av mange faktorer.

Han viser til at i en befolkning på 100 mennesker vil 40 få kreft. Det fordeler seg ikke jevnt. Ett sted kan det være 60 i en gruppe på 100 mennesker, et annet sted bare 20.

Skuffet

Magny Huseth og nabo Grethe Larsen er skuffet over møtet med kommunelegen der også miljøvernrådgiver Oscar Ingebrigtsen var til stede.

— Det var masse svada. Jeg føler ikke det kom noe konstruktivt ut av møtet, sier Magny Huseth til Bergens Tidende.

De to naboene hadde håpet at kommunelegen ville tatt seg en spasertur i nabolaget og sett hvor ille det var.

— Istedenfor bare å akseptere at 40 prosent vil få kreft, burde man jo prøve å finne ut hvorfor, sier Magny Huseth.

Hun ønsker at kommunen går mer systematisk til verks.

— Hvorfor kan de ikke undersøke mobilmasten på fjellet, kraftlinjer eller vannforsyning? Hvis det er noe i omgivelsene våre, vil det jo ramme stadig flere, sier Huseth.

Ikke folkemøte

Gjennom lokalavisen har beboerne fått inntrykk av at det skal holdes et folkemøte om saken. Kommunelege Lars Helge Sørheim avkrefter dette.

— Det stemmer ikke. Nå skal vi se på materialet vi har fått overlevert og velge en strategi videre. Mandag blir det administrasjonsmøtet i kommunen om saken, sier Sørheim.