• Skal evolusjonsteori erstattes med teologi, slik Moltu ønsker seg, så må faktisk biologifaget legges ned, sier biologiprofessor Jarl Giske.

Han har skrevet lærebøker om evolusjonsteori og slutter ikke å undres over Moltus resonnementer, som stadig gjentas i kristne aviser, men som ikke har støtte av noen ledende personer i Den norske kirke.

— Biologer kan bare bytte ut en biologisk teori med en annen biologisk teori, ikke med en teologisk, sier Giske.

Han viser til at skillet mellom et teologisk og naturvitenskapelig domene har vært akseptert av kirken siden renessansen.

Giske slår fast at det er få ting som er bedre belyst enn apene som forløperne til menneske.

  • Fagfolk som arbeider med human evolusjon er enige om at menneskeheten oppsto gradvis på det afrikanske kontinentet, ferdig utformet for 150.000 til 250.000 år siden, sier Giske.
  • Vi vet derimot lite sikkert om hvordan liv ble til i tidenes morgen. Og vi vet i det hele tatt sørgelig lite om den første milliarden år av jordens historie. Giske viser til at ingen bergarter er så gamle.

— Kunnskapen om denne tiden baserer seg på teoretiske innfallsvinkler som er under stadig utvikling.

Professoren finner det forunderlig at Moltu som er bekymret for skaperverket, synes mer opptatt av å erstatte biologi med teologi, enn å gjøre noe politisk for å redde miljøet.

  • Det er ikke akkurat kristenfundamentalistene i KrF og Frp som har stått på barrikadene for å redde miljøet på kloden, påpeker Giske.