BKK og BIR planlegger å bygge et gigantanlegg på BIRs gjenvinningsstasjon i Salhusveien. Anlegget er et bioenergianlegg som forsyner store deler av sentrale Åsane med varme, produsert med brensel av planker, paller og andre trerester. Dette opplyser selskapene i BKKs kundemagasin Linjer.

– BIR ønsker å legge til rette for en miljøvennlig bruk av treavfall ved å etablere en ordning for mottak og behandling av denne type avfall, sier Steinar Nævdal, administrerende direktør i BIR.

Etter etter det BIR opplyser, skal anlegget i Åsane ta imot 12.000 tonn treavfall årlig. Det er like mye som bergenserne leverer inn på gjenvinningsstasjonene hvert år.

Ja fra Ikea

Etter planen skal det bygges en trasé for varmen, som vil strekke seg ni kilometer i lengde. Det er i første omgang meningen at større offentlige bygg og næringsbygg i Ulset— Nyborg og Liamyraneområdene som vil få mulighet til å koble seg på dette nettverket, som kalles nærvarmenettet. Blant bedriftene som ønsker et slikt miljøvennlig alternativ velkommen, er Ikea, som vil etablere sitt nye store varehus på Nyborg.

– Vi ønsker prosjektet velkommen og håper å bli en varmekunde når anlegget er ferdig. Biobrensel er en fornybar energi, og det passer godt inn i Ikeas miljøprofil. Vi ønsker at alle våre bygg skal få energi fra fornybare kilder, sier vedlikeholdssjef Jonny Heggertveit i Ikea Bergen til Linjer.

Utvidet rensing

I 2009 trer nye regler i kraft, der deponering av nedbrytbart avfall ikke lenger blir et alternativ. Treavfall havner i denne kategorien, og dette er noe av bakgrunnen for prosjektet som BIR og BKK planlegger sammen.

– BIR ønsker å legge til rette for en miljøvennlig bruk av treavfall ved å etablere en ordning for mottak og behandling av denne type avfall, sier Steinar Nævdal, administrerende direktør i BIR.

– Dette er en vanlig måte å levere varme, også til privatboliger. Etter hvert vil det bli mulig for private husholdninger å koble seg på dette anlegget, opplyser Nævdal til Åsane Tidende.

De miljømessige fordelene med anlegget vil bli store, ifølge BIR, Biobrenselanlegget vil bare bruke rent trevirke. Behandlet tre, som blant annet omfatter malte planker, impregnert og annet kjemisk behandlet trevirke skal ikke brennes i anlegget, som vil få utvidet rensing.

Positive

At sentrale deler av Åsane nå kan få en mer miljøvennlig oppvarming, ønskes velkommen av både miljøorganisasjoner og byråder. Reduserte klimagassutslipp gjør at Norges Naturvernforbund stiller seg bak prosjektet.

– Det er meget positivt at BKK og BIR vil bygge et bioenergianlegg og nærvarmenett i Åsane. Et slikt anlegg kan erstatte mange oljefyrer og gjøre det enklere for flere å redusere klimagassutslippene. Anlegget kan også forbedre den lokale luftkvaliteten, om det bygges så høyt at røyken ikke legger seg som et lokk over Åsane, sier daglig leder Nils Tore Skogland i Naturvernforbundet Hordaland.

Han understreker viktigheten av at alt forurenset trevirke fjernes før brenning, og at avgassene renses grundig.

Lisbeth Iversen, byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen kommune, er i likhet med Skogland, svært positiv til et slikt prosjekt.

– Jeg har store forventninger til å bruke alternative energikilder i Bergen, og dette er et veldig positivt initiativ. Det bygger opp under arbeidet med å fase ut oljekjeler, hvor vi samarbeider med Naturvernforbundet og BKK. Moderne renseteknologi gjør dette til et godt og miljøvennlig alternativ, sier Iversen til BKKs magasin.

Ferdig i 2011

Steinar Nævdal opplyser til Åsane Tidende at det er BKK Varme som skal bygge og drive anlegget.

Øystein Haaland, daglig leder i BKK Varme, forteller til Linjer at anlegget vil levere 30 gigawattimer med varme hvert år.

– Dette tilsvarer oppvarming av 3000 eneboliger, sier han.

Nævdal forteller videre at BIR nå venter at konsesjonen for anlegget snart vil være ferdig behandlet.

– Det er planlagt at anlegget vil stå ferdig i 2011, sier han til Åsane Tidende.

Les også: Gir ikke opp Åsane

Hva mener du om det planlagte varmeanlegget? Skriv i kommentarfeltet.

Øystein Haaland i BKK Varme til v. og Steinar Nævdal i BIR gleder seg til å etablere et miljøvennlig varmeanlegg i Åsane. (foto: BKK/AG-byråene)
MILJØVINNER: Her på BIRs anlegg i Salhusveien, vil BIR og BKK bygge bioenergianlegg som skal sørge for varme til sentrale deler av Åsane.
Andreas Isaksen
SLIK: Slik fungerer anlegget. (Illustrasjon: BKK/AG-byråene)
VARME TIL ÅSANE: Nærvarme-traseen vil strekke seg over ni kilometer, og skal forsyne sentrale Åsane med varme. (Illustrasjon: BKK/AG-byråene)