— Jeg tror det er fullt mulig å få planlagt og bygget banene til Flesland og gjennom Sandviken til NHH parallelt. Det betyr at de kan stå ferdige i 2016, hvis det går slik jeg tror og håper, sier Iversen.

Hun sier at videre bygging til Åsane trenger noe mer tid til arealplanlegging. Fyllingsdalen og til slutt Loddefjord blir i så fall siste sted av utbyggingen.

Håper på fylket

— Men fra nå av er det fylkeskommunen som blir utbygger for Bybanen, mens vi står for arealplaner og reguleringsplaner. Vi har en felles prosjektorganisasjon, men jeg håper at fylkespolitikerne vil vise like stort driv som det byen har gjort når det gjelder å bygge ut Bybanen, sier hun.

Utfordringen blir i så fall å finne en måte å finansiere utbyggingen på. I dag er byggetrinnet til Nesttun finansiert ved hjelp av bompenger. I tillegg har kommunen og fylket inne en bompengesøknad som skal gi penger til Bybanen Nesttun-Rådal, samt byggetrinn 2 av Ringveg Vest og en rekke sykkelveier. De prosjektene legger beslag på alle bompenger frem til 2025, så lenge satsene ikke økes.

Ber Staten punge ut

— Staten må inn med en større andel av kostnadene, spesielt siden våre prognoser viser at trafikken gjennom bompengebodene inn mot sentrum vil synke, sier Iversen.

Hun setter sin lit til Bergensregionprogrammet, som skal overta samferdselsutbyggingen når Bergensprogrammet er oppfylt. Der skal fylket og alle nabokommuner delta, og en rekke samferdselsprosjekter vil kjempe om plass i programmet og kommende Nasjonal transportplan.

— Men mange nabokommuner heier på Bybanen og ønsker den seg bygget ut dit. Det er fullt mulig å bygge til Fjell, men det avhenger av en sentralisering rundt bybanestoppet der, sier Iversen.

Diskuter Bybanen her.