Bystyret har tidligere sagt ja til en meget begrenset utbygging i området mellom Starefossen og Søndre Kamvei, en av de viktigste inngangsportene til Byfjellene.

Nå planlegger selskapet Stoltz Bolig et boligprosjekt med opptil 24 terrasseleiligheter på den nesten ni dekar store utsiktstomten under Knatten.

— Minimum 17 boliger

— Rimer det med bystyrets vedtak om en meget begrenset utbygging?

— Hvordan dette vedtaket skal tolkes er det foreløpig ingen som har utdypet overfor oss. Men en ting er sikkert: det er uaktuelt å bygge to-tre eneboliger slik noen har antydet. 17 leiligheter er minimum for at prosjektet skal bære seg økonomisk. Det er kostbar og meget tung infrastruktur som skal på plass for å få realisert boligbygging i dette området, sier prosjektleder Knut Haga i Stoltz Bolig AS til BT.

Han beskriver Knatten som et nydelig område hvor det er mulig å få realisert «et sjeldent fint boligprosjekt». Terrasseleilighetene blir ikke for herr og fru Hvermansen. Beliggenheten tilsier svært høy prisklasse, medgir Haga.

Varsler kamp

Naboer, friluftsinteresser og en rekke politikere har for lengst varslet kamp mot prosjektet. Motstanderne frykter blant annet at Knatten-platået vil bli forringet som natur- og rekreasjonsområde. Mange frykter også biltrafikk opp nedre del av Kamveien, som i dag brukes som turvei og ferdselsåre inn mot Byfjellene.

Prosjektleder Knut Haga understreker at det ikke kommer på tale å legge tilkomsten til boligene gjennom Kamveien.

— Vi ser for oss et tunnelanlegg med parkeringsplasser og oppgang til leilighetene. For utrykningskjøretøyer tenker vi oss en vei bak den eksisterende rekkehusbebyggelsen i Starefossveien, sier han.

Boligprosjektet på Knatten skal gjennom en lang prosess i kommunale organer før politikerne eventuelt gir grønt lys. Stoltz Bolig avventer nå utfallet av reguleringsprosessen for området.

«På tankestadiet»

— Vi akter ikke å bruke hundretusenvis av kroner på arkitektarbeid før vi vet om det er grunnlag for å gå videre med planene. Vi befinner oss fortsatt på tankestadiet, svarer Haga på BTs spørsmål om det foreligger skisser eller modeller av prosjektet

Det er Link Arkitekter som skal utforme boligprosjektet, mens Opus Bergen er ansvarlig for planarbeidet.

At det blir bråk og ståhei rundt planene, er prosjektlederen hos Stoltz Bolig forberedt på.

— Vi velger en nøktern og skånsom utbygging, men skal naturligvis lytte til innvendingene som måtte komme, sier Haga.

Makeskifte

Det bratte området som Stoltz Bolig AS ønsker å bebygge, ligger innenfor det som opprinnelig var foreslått som byfjellsgrense. I februar i år åpnet bystyret likevel for å gi dispensasjon for en meget begrenset utbygging på Knatten, blant annet med henvisning til den spesielle forhistorien: Alt i 1980 fikk grunneier byggetillatelse. Dette var en del av en gammel avtale med Bergen kommune om makeskifte, slik at kommunen kunne få bygget dagens turvei. Grunneier fikk areal som kunne bebygges. De opprinnelige byggeplanene ble aldri realiserte fordi mannen til den nåværende grunneier ble alvorlig syk og siden døde. Nå er det altså Stoltz Bolig AS som er tiltakshaver for Knatten-prosjektet.

— Det vil være smålig av Bergen kommune om man løper fra tidligere forpliktelser overfor grunneier, mener prosjektleder Haga.