Ifølge VestNytt kan saken havne hos Miljøverndepartementet.

Planen omfatter båthavnen med tilhørende anlegg og nøsteområdet på land. Kallestad båtlag og Kallestad grendalag ønsker å legge til rette for bygging av molo og utlegging av flytebrygger, i tillegg til en hundre meter lang vei. Saken avgjøres endelig av kommunestyret.