Også rådmannen går inn for parallell utbygging, men prioriterer Kleppe fremfor Erdal og Hop dersom en må foreta en rangering.

Høyres ordførerkandidat, Agnar Berland, sier til Kystradioen at salg av BKK-aksjer kan gi kommunen de nødvendige pengene for å finansiere skoleprosjektene.