Det ligger foreløpig an til å bygge ett skip med opsjon på nok et tilsvarende skip.

Det har ikke vært mulig for Bergens Tidende å komme i kontakt med administrerende direktør og hovedaksjonær Magnus Stangeland i Bergen Yards AS. BMV inngår som en del av Bergen Yards-konsernet.

Bergens Tidende kjenner imidlertid til at det sluttforhandles mellom verftet og det ukjente rederiet (trolig et Vestlandsrederi) om et byggeoppdrag som i første omgang har en verdi på rundt en milliard kroner. Det er den totale prisen for to skip.

Sist det ble bygget skip i Bergen var i 2002 da daværende Mjellem & Karlsen Verft leverte seismikkskipet MS «Veritas Vantage» av Haugesund som det siste av tre søsterskip for Bømlo-rederiet Eidesvik Shipping AS.

Nå kan altså verftet sikre seg god sysselsetting på å bygge skip igjen. Foruten bygging av fregattmoduler har BMV-verftene holdt liv i seg ved reparasjoner og serviceoppdrag. Verftet har avdelinger på Marineholmen og Laksevåg i Bergen og på Halsnøy i Kvinnherad kommune.

Det er klart at skrogene til de skipene som det nå sluttforhandles om vil bli bygd i utlandet.

Mest sannsynlig må BMV ansette flere medarbeidere som såfremt sluttforhandlingene ender opp med fast(e) kontrakt(er).

Tidligere har Magnus Stangeland uttalt at det ikke er mulig for norske verft å være konkurransedyktig på skipsleveringer uten at skrogbygging skjer i land med lavere kostnader enn i Norge.

Rieber bygger for to milliarder ute

Samtidig som et ukjent Vestlands-rederi forhandler om å bygge offshoreskip i Bergen, ligger børsnoterte Rieber Shipping ASA i Bergen i sluttforhandlinger om skipskontrakter for inntil 2,2 milliarder ved utenlandsk verft.

Bergensrederiet har vært i samtaler med norske verft, deriblant BMV, om å bygge to seismikkskip med byggerett (opsjoner) til ytterligere to, men nå sluttforhandles det altså med utenlandsk verft. Dette bekreftes av administrerende direktør Sven Rong i Rieber Shipping. Verdien av de to faste kontraktene ligger på 1,1 milliarder kroner ifølge en kort børsmelding fra rederiet. Dermed kommer totalinvesteringene opp i 2,2 milliarder kroner hvis opsjonene blir erklært.

Selv om sonderingene mellom Rieber Shipping ASA og BMV er over, er altså ikke alt håp ute for skipsbygging ved BMV, men omfanget av oppdraget blir mest sannsynlig ikke så omfattende som Rieber-ordren.

Bygger på spekk

Ifølge Sven Rong har Rieber Shipping ASA ikke sikret seg befraktningsoppdrag for skipene som skal bygges.

Rederiet har sikret seg langsiktige oppdrag for flere av sine seilende spesialskip og mener det er liten risiko forbundet med å bygge nye skip uten befraktningsavtaler. Markedet er seismikkskip for tiden svært godt, og alt tyder på et fortsatt godt marked med stor etterspørsel etter moderne seismikkskip.

Avanserte Rieber-skip

Skipene som Rieber Shipping ASA nå er i sluttforhandlinger om å bygge skal — hvis forhandlingene fører frem - leveres i fjerde kvartal 2007 og fjerde kvartal 2008. Skipene rederiet forhandler om opsjon på vil få levering i 2009.

De skipene Rieber skal bygge leveres rederiet inkludert komplett seismikkpakke og blir dermed ansvarlig for den totale riggingen av skipene, ikke bare den maritime driften slik det er vanlig for rederier som bygger seismikkskip. Skipene blir blant de mest avanserte for olje/gassleting til havs som noen gang er bygget.

FORTSATT SKIPSBYGGING I BERGEN: Etter flere år uten skipsbygging i Bergen sluttforhandler nå et Vestlands-rederi med BMV om bygging av skip til en verdi av en milliard kroner. Om skipene blir bygget på Laksevåg (bildet) eller Marineholmen er avhengig av fordelingen av oppdragsmengden ved de toverftsavdelingene når byggingen starter.ARKIVFOTO: TOR SPONGA