I gårsdagens møte i komité for miljø og byutvikling avviste flertallet, som består av byrådspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og KrF, klagene på vedtaket fra januar.

Fylkeskommunen mener at det nye huset i Wernerholmsvegen på Hop vil ødelegge eiendommens kulturminneverdi, med gammelt hovedhus og badehus. Fylkesmannen mener utbyggingen strider mot byggeforbudet i strandsonen. I tillegg har en nabo levert klage og pekt på forskjellsbehandling.

Ap snudde

Byggesaksetaten gikk i sin tid imot utbyggingen, og sendte i vår saken til ny politisk behandling.

— Uttalelsen fra fylket er så klar at vi i Ap vil gå imot fradelingen, og omgjøre vedtaket fra januar. Vi har ikke mange slike badehus igjen, sier Ruth Grung (Ap). Hun fikk med seg SV, Sp og Venstre.

Flertallet holdt på vedtaket, men la til et punkt om at kulturminnene må tas hensyn til ved utbygging av eiendommen.

— Vi mener dette er en løsning som tar hensyn til innsigelsene. Alle parter bør være fornøyde nå, sier Filip Rygg (KrF), nestleder i komiteen.

Det betyr grønt lys for å bygge bolighus helt nede ved vannkanten ved Nordåsvannet. Tomten skal fradeles en eiendom som tidligere var eid av finansmannen Carl Fredrik Seim. Kun Fylkesmannen kan stanse planene nå, dersom klagerne tar saken videre.

Forlik i Seim-saken

Byggeplanene er et resultat av et forlik som ble inngått mellom Seims konkursbo og flere parter tilknyttet ham i 2005. Konkursboet mente at Seim hadde overført verdier til familie og venner for å hindre at de ble en del av konkursoppgjøret.

En av disse verdiene var eiendommen i Wernersholmvegen, som Seims søster hadde overtatt. En annen var Engen Eiendomsselskap, nå eid av Seims kone og to bekjente.

I forliket ble det avtalt å dele eiendommen. Seims søster fikk huset og en liten tomt rundt, mens Engen Eiendomsselskap fikk tomten ned mot vannet. Samtidig godtok Seims søster at tomten skulle bebygges.

Men for å få dette til, trengte selskapet dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen. Byggesaksetaten sa nei, men byråd Øistein Christoffersen (Frp) snudde og fikk med seg de andre byrådspartiene og Ap i januar.

— Man kan vanskelig beskrive dette som en funksjonell strandsone. Tomten kan dessuten nesten ikke sees fra motorveien, på grunn av støyskjermene, sa Christoffersen.

Bergens Tidende