Jan Harald Helmich Pedersen, som eier Skuteviksboder 13, arbeider nå med å få bygd på tomten igjen. Det var Skuteviksboder 13 som brant i september 2008.

— Saken ligger nå hos kommunen. Det er foreløpig uvisst når deres saksbehandling er ferdig, sier han.

Pedersen har fått med seg at saken mot italieneren Saluzzi nå er avgjort. Han har ikke forstått hvorfor Saluzzi ble etterforsket i utgangspunktet.

— Det var flere som gikk forbi der brannen skulle ha oppstått, like før brannen startet. Uten å se noe. Derfor synes jeg det er merkelig at han ble tiltalt, sier han.

Etterforskes

Pedersen er selv under politietterforsking etter brannen. Politiet vurderer om Pedersen og en av leietakerne har gjort seg skyldig i brudd på kulturminneloven og plan- og bygningsloven. I den delen av saken etterforsker politiet om de to – som har status som siktet i saken – kan ha gjort ulovlige, fysiske endringer i den gamle boden for å tilpasse den til overnattingsformål.

— Det er på det rene at boden ikke var godkjent for overnatting av flere over lenger tid. Det var det ikke søkt om bruksendring for. Kulturminnedelen dreier seg om hvorvidt det er gjort for omfattende inngrep i den fredete boden, sa politiadvokat Anders Johnsen tidligere i desember.

— Uforstående

Denne saken er ikke endelig avgjort.

— Jeg stiller meg uforstående til siktelsen, sier Pedersen.

Han ønsker ikke å kommentere om politietterforskningen mot ham kan ha noe å si for oppbyggingen av bodene.