Kirkeplanene i Ytrebygda skal behandles av Kirkelig Fellesråd i Bergen onsdag 25. september. Kirkeverge Gunnar Wik mener initiativet fra Fana menighet er positivt. Menighetsrådet har også sikret seg politisk støtte til kirkeplanene fra et enstemmig bydelsstyre i Ytrebygda.

Wik mener imidlertid at Bønes kirke må bygges ut før det er aktuelt å reise ny kirke i Ytrebygda. Men han mener at det bør satses på en såkalt nærkirke, som er både mindre og billigere enn en fullt godkjent soknekirke.

Regulerer tomt

Kirkevergen vil nå sørge for å få den aktuelle kirketomten i Blomsterdalen regulert til kirkeformål. Samtidig ber han Fana menighetsråd ta hovedansvar for fremdriften og finansieringen av kirkeprosjektet i samarbeid med Ytrebygda Kyrkjelag, som allerede har skaffet 2,9 millioner kroner til veie.

Ytrebygda Kyrkjelag har arbeidet for å få reist ny kirke i Blomsterdalen siden 1966. Nå er planene endret til å omfatte en mindre og rimeligere nærkirke.

I søknaden fra Fana sokneråd pekes det på at den 850 år gamle Fana kirke er for liten og er feilplassert i forhold til de nye utbyggingsområdene innenfor menighetens grenser.

De neste 20 årene vil det trolig bli en befolkningsvekst på 30-40 prosent innenfor menighetens grenser. Etter at det er bygget mange boliger i Sandsli-området, vil den fremtidige boligbyggingen skje i områdene fra Flesland og Espeland til Hjellestad og Milde. Blomsterdalen vil dermed bli et knutepunkt for denne delen av Fana menighet, heter det i søknaden.