I forslaget til valgprogram 2015-19 fra programkomiteen i Bergen Høyre, finner vi enkelte radikale forslag innen byutvikling.

Dette punktet har for eksempel potensial til å endre Bergens utseende for alltid:

«Utrede å etablere en større øy med kanaler i Store Lungegårdsvann og la dette binde sammen Nygårdstangen og Danmarks plass/Møllendal».

— Verdifullt tomteland

Leder i programkomiteen er ingen ringere enn byrådsleder Martin Smith-Sivertsen.

— Det har jo tidvis vært snakket om å fylle ut deler av vannet. Vi mener at man bør se på å lage en slags øy som binder sammen de to sidene, men at man beholder store deler av sjølinjen, forklarer Smith-Sivertsen.

— Hva slags øy tenker dere på?- Vi ser for oss en øy med bybebyggelse, med broer til Nygårdstangen og Danmarks plass/Møllendalsiden. Vi er opptatt av at man skal få høyere utnyttelse og bygge urbant og tett. Da kan dette være verdifullt tomteland.

Smith-Sivertsen understreker at han ikke vet om det er mulig eller økonomisk regningssvarende å bygge en slik øy.

— Dette er en idé. Poenget vårt er at det bør utredes.

— Både naboer og Fylkesmannen har tidligere vært sterkt imot å redusere vannspeilet i Store Lungegårdsvann. Hva tror du de vil si til denne ideen?

— Den diskusjonen får vi ta. Det er både fordeler og ulemper for beboere i området. For oss er det et poeng at man må kunne bygge høyere og tettere i sentrale deler av Bergen, for å få en mer miljø- og klimavennlig by.

Sykkeltunnel gjennom Løvstakken

Et annet oppsiktsvekkende forslag brenner Smith-Sivertsen enda mer for. Nemlig å bygge sykkeltunneler gjennom to av byens syv fjell.

«Lage sykkeltunnel til Mindedalen fra Fyllingsdalen parallelt med tunnel for bybane. Det lages sykkeltunnel fra Olsvik til Liavannet under Lyderhorn sammen med kollektivtrase. Flere sykkeltunneler vurderes» heter det i forslaget.

— Det er kanskje dristig. Men det kan være at det er fornuftig å bygge sykkeltunnel sammen med bybanetunnel, fordi vi uansett må ha en rømningsvei for Bybanen. Jeg tror slike tunneler vil bidra veldig til å få opp sykkelandelen. Disse strekkene, der det høy stigning ellers, er et problem i dag, sier byrådslederen.

— Men en tunnel under Løvstakken blir to-tre kilometer lang. Tror du syklistene vil tørre å sykle gjennom en så lang tunnel?

— Personlig ville jeg i hvert fall syklet der, hvis alternativet var over Melkeplassen. Det må være god belysning. Jeg synes det ville vært veldig spennende å få til slike løsninger.

Trafikkfritt på Bryggen

Bybane over Bryggen holdt på å splitte Høyre i fjor. Dersom programkomiteen får viljen sin, vil Høyre reservere Bryggen for fotgjengere og sykler.

«Styrke Bryggen, Torget og Vågsbunnensom et sammenhengende historisk byområde, ved å fjerne gjennomgangstrafikk. Gjenskape Torgalmenningen og Torget som en sammenhengende plass, ved å fjerne gjennomgangstrafikk. La Bryggen bli fri for gjennomgangstrafikk og forbeholdt sykler og gående. Byrommet foran de historiske bygningene skal kunne brukes til kulturarrangementer. Det åpnes for flere restauranter og mer torghandel, og det tilrettelegges bedre for småbåter» heter det i forslaget.

Det vil i praksis utelukke bybane langs Bryggen. Bilene og bussene som kjører der i dag, må finne andre veier. Men hvor?

— Vi ønsker en miljøtunnel gjennom sentrum, den som tidligere ble kalt Skansetunnelen. Det er den som vil løse problemene i Bergen og fjerne gjennomgangstrafikk, samt få frigjort areal, svarer Smith-Sivertsen.

Hvor tunnelen skal ha innslag i sentrum, kan han ikke svare på.

ØYBYGGER: Martin Smith-Sivertsen er byrådsleder og leder for Bergen Høyres programkomité.
Vegar Valde