Prosjektet kan bli en turistattraksjon av de sjeldne. Banen vil bli nesten tre kilometer lang. Den vil gå fra byens trafikknutepunkt nummer én, nær både tog, buss og byens største parkeringsplass. Også bybanen vil få holdeplass her, hvis den blir realisert.

Dette vil gjøre kabelbanen langt mer attraktiv enn dagens bane som går fra Haukeland. I tillegg vil utsikten bli en helt annen.

— Spennende

Det er daglig leder av Ulriksbanen, Thorbjørn Sirseth, som står bak planene.

Torsdag var Sirseth i møte med styret i parkeringsselskapet for å orientere om planene sine. Parkeringsselskapet driver ByGarasjen, og kan derfor ha felles interesser med Sirseth. En slik attraksjon kan fylle opp parkeringsplassene på tider ByGarasjen ellers har lite belegg.

— Han kom for å presentere noen ideer og tanker, som vi tok til etterretning. For min egen del synes jeg de virket markedsmessig spennende for parkeringsselskapet, sier styreleder Roald Stigum Olsen.

Utover dette vil han ikke kommentere planene, men henviser til Sirseth.

Thorbjørn Sirseth vil imidlertid ikke snakke om planene.

Thon aktuell

Hans kone sier til BT at parkeringsselskapet eller Olav Thon er de som bør uttale seg om planene.

Olav Thon-gruppen eier 99 prosent av Bergen Storsenter. På samme måte som parkeringsselskapet vil han tjene på økt trafikk til senteret. Milliardæren Olav Thon eier selv ti prosent av selskapet Ulriksbanen eiendom. Han sitter i styret i selskapet sammen med Thorbjørn Sirseth og Sirseths sønn.

Olav Thons forværelse bekrefter indirekte at Thon er involvert i planene. Forværelset sier til BT at Thon ikke hadde noe å si om saken fredag. Han kjente til at Sirseth hadde møte parkeringsselskapet torsdag, men hadde ikke fått informasjon om hvilke tilbakemeldinger styret i selskapet hadde gitt Sirseth.

Visjonær initiativtaker

Sirseth har tidligere lansert kreative ideer som ikke er blitt realisert. På 80-tallet fikk han nesten til å bygge en skøytehall på Finse, men Miljøverndepartementet stoppet planene i tolvte time.

På spørsmål fra BT i 1998 om hva Sirseth lærte av den prosessen, svarte han.

— Først og fremst at det er ikke noe som er i mål før snoren er klippet. Vi skulle hatt et større team som kunnet matchet den motstanden vi etter hvert møtte. Vi følte oss til slutt overkjørt.

Også etter at han overtok Ulriksbanen i 1990 har han hatt store visjoner.

I 1994 lansert han planer om å bygge en betongfugl med vingespenn på 39 meter på Ulriken. Den skule huse alle fasilitetene til Ulriken stasjon. Fuglen skulle være en fjellvåk, og være klar i 1995. Kan komme protester

Han har også lansert planer om et fjellsenter på Ulriken. Det skulle inneholde konsertsal, sal for filmfremvisning og to restauranter.

I 2000 fikk han derimot gjennomført planene om en sightseeing-buss, som går fra Lido-hjørnet til Ulriksbanen. Bussen har han tegnet selv.

Hva som skjer med planene om kabelbane fra ByGarasjen/Bergen Storsenter gjenstår å se. Mye taler for at dem som eier hus under den planlagte traseen kommer til å protestere på planene.

TRASEEN: Her skal den nye Ulriksbanen gå. FOTO: KNUT STRAND.