Den gjeldende reguleringsplanen for området, som er fra 1995, foreskriver en byggehøyde på ca. 10 etasjer, eller litt høyere enn Statens Hus, som foreløpig er det eneste nybygget i Nonneseterkvartalet.

Mellom Statens Hus og ByGarasjen er det imidlertid skilt ut tre tomter. Innerst i kroken skal Nygårdstangen AS bygge. De to ytterste tomtene skal bebygges av selskapene Selmer og Veidekke.

Går inn for 20 etasjer

— Jeg mener det er behov for større byggehøyde enn det reguleringsplanen foreskriver, og det har jeg signalisert til Bergen kommune, sier forretningsfører Jan Einar Greve i Nygårdstangen AS. Fire-fem etasjer over skulle det være grunnlag for, men kanskje ikke så mye som det er antydet tidligere, sier Greve til Bergens Tidende.

Ledende bergenspolitikere, som Arbeiderpartiets Trond Tystad, Høyres Martin Smith-Sivertsen og ordfører Ingmar Ljones, har åpent gått ut og sagt at det burde tillates opptil 20 etasjer i Nonneseterkvartalet.

De som skal bygge, har ingenting imot det, om de bare kunne føle seg sikre på at markedet er til stede. Per i dag er de ikke så sikre på det. Holder seg til 8 og 10 etasjer

Til tross for at Bergen kommune er på glid for å tillate flere etasjer, velger Selmer og Veidekke å holde seg til sin plan om 8 og 10 etasjer.

— Vi har lekt med tanken om å bygge høyere, men følte at vi var kommet til et punkt der vi bare måtte komme i gang. Vi kan ikke vente lenger. Vi er redd det kan ta litt tid før en eventuell tillatelse til å bygge høyere kommer, sier Petter Vøien, prosjektdirektør i Selmer Skanska AS. Vøien er likevel ikke helt bastant.

— Dersom prosjektet av ulike årsaker skulle stoppe opp, så kan dette bli vurdert på nytt. For eksempel dersom vi ikke får nok leietakere innen byggestart, sier han.

Må vente på ByGarasjen

Vøien mener at dersom ca. 70 prosent av arealet er leid ut, så starter de bygging en gang på vinteren tidlig i 2002.

Om det er mulig, kommer an på fremdriften med det 3. dekket på ByGarasjen, som akkurat er under konstruksjon. Byggearbeidene legger beslag på en del av de ledige tomtene, og det 3. dekket ventes ikke ferdig før til sommeren 2002. Det er Nygårdstangen AS som står for utvidelsen av ByGarasjen, som vil gi ca. 700 ekstra parkeringsplasser.

TRE TOMTER: Det er tre tomter som skal fylles med forretningsbygg bak Bergen Storsenter. Det innerste skal reises av Nygårdstangen AS. De to andre, ut mot veien, skal bygges av selskapene Selmer og Veidekke.
FOTOILL: TOR SPONGA