— Vi er en ny skole i en ny bydel. Det er skolens utfordring å skape nettverk der vi bygger gode miljøer, sier rektor Omar Mekki. Han vil skape nye fora blant unge foreldre der de også kan diskutere oppdragelse.

En av 24 heldige

Statsminister Kjell Magne Bondevik har selv vært en pådriver for det nye verdiprosjektet i skolen som skal pågå frem til 2005. 100 skoler søkte om å få bli med. Skranevatnet skole er en av 24 skoler og barnehager som er valgt ut. Prosjektet drives av Kristent Pedagogisk Forbund med støtte fra Barne- og familiedepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet.

— Vi bryr oss om hverandre og jobber for å skape et godt miljø ved skolen vår og hindre mobbing, sier elevlederne Michelle Berge Ellingsen og Ørjan Buen Stadheim til Bergens Tidende. De går begge i 9. klasse. I barneskolen hadde de vennskapslov. I ungdomsskolen går de et skritt videre. Der får elevene selv være med å utforme egne regler. Men ikke alltid får de gjennomslag for sine tanker.

Det nye verdiprosjektet skal skape engasjement og refleksjon rundt hverdagens holdninger og verdier. Det er lærerne selv som sammen med foreldre og elever skal forme ut hva de synes er viktig å jobbe med.

Grasrotprosjekt

— Dette skal være et grasrotprosjekt og ikke noe vi styrer ovenfra. Sammen skal vi bevisstgjøre oss om hvordan vi kan være varme og gode voksne som gir barna det beste og bryr oss. Alle de gode ideene skal vi spre videre, sier prosjektleder Torill Roland Vetvik.

Skolen får barnepsykolog Magne Raundalen som veileder og kritisk venn. Han skal alt neste uke møte foreldre og senere samtale med ansatte i SFO om hvordan de kan skape inkluderende miljø samtidig som barna får leke fritt.

— Å oppdra et barn er som å bygge om et skip i åpen sjø, sier Magne Raundalen. Han vet mye om hvor sårbare, men også hvor formbare barn er og har de siste år arbeidet mye med empati. Barn er små forskere i sitt miljø. Vi voksne må gi barna forskerveiledning, mener Raundalen.