Dersom det går slik Meland Eiendomsutvikling tenker seg, vil Hjertås få rundt 150 boenheter beregnet på feriererende, skriver Nordhordland.

— Vi legger opp til en utbygging i tre etapper, men må selvsagt justere planene utfra markedssituasjonen til enhver tid, sier advokat Øystein Johannesen, som er medeier i selskapet.

Sjø og fiskemuligheter rett utenfor stuedøren, et kølleslag til golfbanen og utsikt over skipsleden er noen av attraksjonene mennene bak prosjektet tror vil lokke byfolk til Meland. Utbyggingsplanene omfatter også et hotell med fellesfunksjoner for det øvrige anlegget. Driften ved steinknuseverket skal etter planen opphøre høsten 2006, og utbyggingen kan komme i gang året etter.