Fylkeskommunen og byrådet i Bergen håper i alt å få 650 millioner kroner i statlige midler til tiltak som skal redusere biltrafikken i Bergen sentrum.

250 av disse millionene vil lokalpolitikerne øremerke til prosjektering og planlegging av Bybanen mellom Lagunen og Flesland. Det er ennå langt frem til detaljplanen for tredje byggetrinn av Bybanen mellom Lagunen og Flesland er klar. Men foreløpige beregninger viser at banestrekningen vil koste 1,8 milliarder kroner.

Pengepott Samferdselsdepartementett deler ut belønningsmidler til kommuner som gjør en innsats for å bedre kollektivtransporten og redusere bilbruken. Gode søknader blir belønnet med penger fra statsbudsjettet hvert år i en fireårsperiode.

Mandag møtes den politiske ledelsen i departementet og toppolitikere fra Bergen og Hordaland for å forhandle om søknaden.

For løs Allerede to uker etter at søknaden var sendt, ga samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa uttrykk for at søknaden fra Bergen var litt løs.

På et møte i Bergen Næringsråd i februar om køprising, ordla hun seg slik:

— Køpris er ikke en forutsetning for å få belønningsmidler. Men Bergen har i sin søknad så langt ikke vært overdrevent konkret i tiltakene for å redusere biltrafikken.

Politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet Sigrid Brattebø Handegard vil ikke kommentere søknaden fra Bergen direkte så lenge den er under behandling.

Men hun understreker at det er en klar forutsetning at belønningsmidler bare skal gis til byer som setter seg konkrete mål for å begrense biltrafikken.

— Det er også nødvendig å vite at tiltakene gir ønsket effekt for å få tildelt midler av fra belønnningspotten over en fireårsperiode. Derfor er det viktig for oss å komme i dialog med Bergen for å finne frem til effektfulle tiltak.

Ubekymret

Byutviklingsbyråd Lisbeth Iversen lar seg ikke bekymre over at de statlige midlene kan henge i en tynn tråd.

— Bybanen lar seg ikke lenger stoppe på halvveien. Vi starter anleggsarbeidene frem til Lagunen straks banen til Nesttun åpner i juni. Samtidig må vi prosjektere banen videre frem til Flesland så blekket spruter. Jeg kan ikke tenke meg at staten vil si nei til å gi midler til banen, sier Iversen.

Hun vil også benytte møtet mandag til å legge frem hovedtrekkene i kommunens nye klima- og energihandlingsplan.

— Denne planen vil tydeliggjøre ytterligere den innsatsen vil gjøre for å redusere biltrafikken.

Somler bort penger Arbeiderpartiets miljøpolitiske talskvinne, Ruth Grung er ikke beroliget over Iversens forsikringer.

— Vi vet at innføring av køprising og sterkere restriksjoner på parkering i sentrum gir resultat. Ingen av disse tiltakene er byrådet villig å benytte. Resultatet blir at det borgerlige styret fører til at Bergen går glipp av betydelige statlige midler vi kunne brukt til å begrense biltrafikken, sier Grung.

Kommentarer? Bruk gjerne feltet under!