MAGNE REIGSTAD magne.reigstad@bt.no

Det mener dagens eier av Urdi Gunnar Gran og RGT-eiendom AS. Han har levert kommunen planer for hvordan tomten kan utnyttes, så sant det blir anlagt ny innkjørsel fra Lotheveien.

Urdi i dag rommer kontorer, en leilighet, møtelokaler og er kostbart å drive med alle de begrensninger som ligger på et slikt hus.

Gunnar Gran ser at huset rister hver gang store kjøredoninger farer forbi i Michael Krohns gate. Søylene foran — selve kjennetegnet, er i faresonen. Gran og eierne har lagt ned nok av egne og selskapets midler for å ruste opp huset.

Parkering i kjelleren Blokkene i hagen bak vil ifølge planene romme 16 leiligheter med parkering i underetasjen. Det meste blir studenthybler. Gran sier til Bergens Tidende at det vil gi nok inntekter til å ruste opp og vedlikeholde Urdi.

— Beboerne kan bruke huset så det blir oppvarmet hele året. Det er nødvendig i vårt klima om det ikke skal forfalle, sier Gran som har eid huset i to år. Eierne flyttet kontorene sine fra Eidsvåg til Urdi for å skape mer økonomi i driften.

Forgjeves forsøk Alle forsøkene på å la maleren Olaf og Frida Rustis hus bli et fellesskapets kulturhus har strandet, enda det ikke har manglet verken på privat innsats eller verbalt engasjement.

Huset ble siste gang overtatt for 1,5 millioner kroner. Gran var eneste aktuelle kjøper. De opprinnelige planene var å drive Urdi som selskapslokaler. Det ville være fullt mulig, men kommunen sa nei til endre atkomsten, selv om kommunale skisser antyder samme løsning Gran tenker seg. Dagens utkjørsel munner ut i et fotgjengerfelt.

Langt frem Noen naboer stusser over den foreslåtte tomteutnyttelsen. Gran mener sambruk mellom det nye og det gamle er til beste for alle, inkludert naboskapet.

— Uten utbygging, ser det mørkt ut for Urdi, sier Gran som ser sine planer i et femårsperspektiv.

Hagen bak er ikke slik den var da fløttmannen på Møhlenpris fraktet finfolket over Damsgårdssundet til fest i det greskinspirerte huset. Gran har ryddet litt i villniset som blant annet blir brukt til å "arkivere" ødelagte sykler og hageavfall. Gran vil også åpne den gamle trappen over eiendommen.