— Jeg hadde håpet at kunsthøyskolen skulle bli et signalbygg for Bergen på linje med Operaen i Oslo. Da er det trist hvis bare taket blir synlig fra sentrum, sier Ruth Grung (Ap).

Komité for miljø og byutvikling behandlet denne uken reguleringsplanen for Møllendal Øst, som omfatter den planlagte Kunsthøyskolen og boligtomtene på Tonningsneset foran skolen.

For sent å flytte

Kunsthøyskolen er tegnet av Snøhetta, og blir en spesiell bygning med et stort glasstak over. Skolebygget venter på finansiering fra staten.

Grung etterlyser flere illustrasjoner som viser hvordan området vil bli, sett fra bysiden. Hun ble bekymret da hun så illustrasjonen sett fra gangbroen over Møllendalselven. Der er bare glasstaket på skolen synlig bak blokken.

  • Det kommer en åpen allmenning i retning sentrum, men jeg skulle gjerne sett at den var større, sier Grung.

Hun sier at Ap sitt primære ønske hadde vært å få Snøhetta-bygget ned til sjøfronten, men ser at det kan være vanskelig så sent i prosessen. Ap fremmet derfor forslag om å redusere blokkene til maks tre etasjer. Det fikk ikke flertall.

Seks etasjer

Tilsynet for byens utseende tar opp det samme problemet i sin høringsuttalelse. «Utvalget er opptatt av at den fremtidige kunsthøyskolen sikres en god visuell fjernvirkning. Det må derfor utvises aktsomhet rundt bebyggelsen som kommer foran denne ned mot Store Lungegårdsvann», skriver utvalget.

Boligbebyggelsen kommer i to kvartaler på begge siden av en offentlig allmenning som leder fra kunsthøyskolen og ned til Store Lungegårdsvann. Boligblokkene blir opptil seks etasjer høye.

Også Statens vegvesen har innvendinger mot reguleringsplanen. Vegvesenet er svært kritisk til at Møllendal Øst reguleres med høy utnyttelse uten at tilstøtende veisystem er tatt med som del av planen. De har tidligere påpekt at trafikkavviklingen i området allerede er kritisk.

Planetaten medgir at det kan bli kapasitetsproblemer i Møllendalsveien ut mot Danmarks plass, men peker på at boligene blir sentrumsnære og at mange vil klare seg uten bil. Skyss vil også med tiden vurdere en bussrute via Møllendal. Møllendalsveien vil bli rustet opp for fotgjengere og syklister. Bør blokkene bygges foran kunsthøyskolen?